The truth about truths / De waarheid over waarheden

Is there such a thing as an absolute truth?

Bestaat er een absolute waarheid?

English (klik hier voor Nederlands)

When reading about astrology I found this story:

One day, a legend tells, the astrologer of a small Indian kingdom announced that a rain would pour on the entire country that makes people mad. The news quickly spread and everyone, both the modest and powerful started saving up water. The predicted rain began. The poor people, who had few reserves soon had to taste it and became mad. Next up were the merchants, the rich and finally the ministers themselves….All were forced to drink the contaminated water. Only the king, with his huge storage remained lucent… And everyone in the kingdom convinced him that he was the one who was mad. (source: l’Astrologie Tibétaine, Philippe Cornu, Guy Trédaniel éditeur,1999)

What truth is is a matter of consensus. Take war for example. Those who lost the war are all cowards while those who slayed those cowards are heroes. In ancient Greece morality about education was totally different from the prevailing conditions in the current educational world.

Nietzsche also stated:

Out of thy poisons brewedst thou balsam for thyself. (source: http://www.literaturepage.com/read/thusspakezarathustra-41.html)

Is there such a thing as an absolute truth? Well, Buddhist believe in a certain wisdom that is absolute. A lot has been speculated about it but the only way to embody that truth can only be acquired – that’s right – by meditation.

Just some thoughts.

Nederlands

Toen ik een boek over astrologie kwam ik het volgend verhaal tegen:

Op een dag, zo gaat de legende, kondigde een astroloog van een klein Indisch koninkrijk aan dat er een regen zou vallen die iedereen gek zou maken. Het nieuws verspreidde zich snel en iedereen, zowel de bescheiden mensen als de machtigen begon water te hamsteren. De voorspelde regen begon te vallen. De armen, die weinig reserves hadden proefden er snel van en werden gek. Daarna overkwam de handelaars hetzelfde en uiteindelijk moesten ook de ministers eraan geloven… Ze werden allemaal genoodzaakt ervan te drinken. Alleen de koning, met zijn immense voorraad bleef helder… En iedereen slaagde erin de koning ervan te overtuigen dat hij diegene was die gek was. (bron: l’Astrologie Tibétaine, Philippe Cornu, Guy Trédaniel éditeur,1999)

De waarheid is een zaak van consensus. Neem oorlog bijvoorbeeld. De verliezers van de oorlog zijn allemaal lafaards terwijl zij die sommige van die lafaards afslachten worden onthaald als helden. In het oude Griekenland ware de opvattingen over opvoeding totaal verschillend van de huidige.

Nietzsche schreef ook:

Uit uw gif brouwt u het balsem voor uzelf. (bron: http://www.literaturepage.com/read/thusspakezarathustra-41.html)

Is er zoiets als een absolute waarheid? Wel, Boeddhisten geloven in zo’n absolute wijsheid. Er werd al veel over gespeculeerd maar de enige manier om die waarheid te belichamen kan alleen verkregen worden in – jawel – meditatie.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “The truth about truths / De waarheid over waarheden”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: