Similarities between the business world and spirituality / Gelijkenissen tussen de zakenwereld en spiritualiteit

As with religious life, business can sometimes be a test of character.

Net zoals in een religieus leven kan zaken doen soms een ware beproeving zijn.

English (klik hier voor Nederlands)

I started my career as a salesman. At first things went well. When my colleagues asked me how I did at the end of the day I was hesitant to share with them how much I sold. It usually was double or even triple of their results but I did not want to cause any envy. Some of my colleagues sold less than me for months but I did not let that get in the way of our friendship and I never showed off my success.

Looking back my modesty was a good thing because their came a time when I needed all the support I could get. For days on end I did not sell anything. This went on for two weeks. My results were that bad that my boss told me that if I did not sell anything by the end of the week I would be fired. A befriended colleague heard this and gave me a pep talk. It helped and I started selling three times more than the target at that time. My father used to be a CEO and when I told him about my experience he said that he saw this with some of his salespeople too. “They do and say exactly the same as before and yet they do not manage to sell much”, he explained.

The bottom line of the story is that during good times anyone can sell. One may not even notice that you are a bad sales(wo)man since the market is only going up and clients are eager to buy. A good sales(wo)man can also sell during less fortunate times. Selling when circumstances are bad requires good mastery of sales kills but also perseverance and a good moral.

What does this have to do with religion? As in sales, it isn’t hard to feel good when things are going great. Things may even go so well that you think you don’t need a religion. Bad salespeople let go of the skills they acquired and start free styling when the market is good. To be honest during one of the more happy periods of my life I let go of meditation and did not practice daily. In fact, I hardly practiced at all. It is a period I look back on with shame since we only have a limited time on this planet and my reluctance to continue my spiritual career seemed like a waste of time. It happens often, but not necessarily always, that people turn towards religion when they are at a low in their life. Salespeople look for inspiration and support during tougher times as well. The real test in religion is to keep up the good work when things are improving so that you are better equipped to face the next time hardship comes into your life and of course to deepen the joy you are experiencing at that time.

As in spirituality the business world needs a moral backbone as well. A study I learnt about in the Harvard Business review reported that companies that have clearly defined values are more likely to survive an economic depression than companies that don’t. So the world of money and the world of spirituality have more in common than once may think.

Just some thoughts.

Nederlands

Ik ben mijn carrière begonnen als verkoper. In het begin liep dit goed. Als mijn collega’s vroegen hoe het ging wou ik liever niet zeggen wat mijn resultaten waren omdat ik het dubbele of soms zelfs het driedubbele had verkocht als hen. Ik wou vooral geen jaloezie veroorzaken. Sommige van mijn collega’s verkochten minder dan mij gedurende maanden maar ik liet dit niet in de weg staan van onze vriendschap en ik pronkte nooit met mijn resultaten.

Die bescheidenheid was goed want er kwam een tijd aan waar ik moest rekenen zoveel mogelijk steun. Gedurende dagen verkocht ik niks. Dit ging zo een tweetal weken door. Mijn baas zei me dan ook dat als ik tegen het einde van de week niks had verkocht, ik dan zou worden ontslagen. Een bevriende collega vernam dit nieuws en gaf me een peptalk. Het hielp want vlak erna begon ik tot drie keer meer te verkopen dan van mij verwacht werd. Mijn vader is CEO geweest en toen ik hem vertelde over mijn ervaring zei hij dat hij iets gelijkaardigs gezien had bij zijn eigen verkopers. “Ze zeggen en doen exact hetzelfde als anders, en toch slagen ze er niet in veel te verkopen”, verklaarde hij.

De moraal van het verhaal is dat gedurende goede tijden iedereen kan verkopen. Je merkt nauwelijks op dat je een slechte verkoper bent omdat de markt zo gunstig is en klanten maar wat graag van je kopen. Een goede verkoper kan ook verkopen gedurende minder gunstige tijden. Verkopen waneer de markt niet gunstig is vergt niet alleen goede verkoopsvaardigheden maar ook doorzettingsvermogen en een goede moraal.

Wat heeft dit te maken met spiritualiteit? Zoals in de verkoop is het niet moeilijk om je goed te voelen gedurende betere tijden. De zaken gaan soms zelfs zo goed dat je denkt dat je geen religie nodig hebt. Slechte verkopers verwaarlozen hun verkoopstechnieken en beginnen een beetje te freestylen als alles goed loopt. Om eerlijk te zijn heb ik gedurende een gelukkige periode in mijn leven niet echt veel gemediteerd. Ik mediteerde niet meer op dagelijkse basis, zoals voorheen, ik mediteerde zelfs nauwelijks meer. Wanneer ik nu terugkijk op die gelukkige periode schaam ik mij daarover omdat we maar een korte tijd op deze planeet zijn en mijn moeite om mijn spiritueel leven vol te houden achteraf een verspilling van kostbare tijd leek. Het gebeurt vaak, maar niet altijd, dat mensen steun zoeken in religie als het niet zo goed gaat. Verkopers zoeken ook naar een tweede adem als de dingen niet lopen zoals het zou moeten. De echte test bij religie is het goede werk volhouden als het beter gaat zodat je beter bent uitgerust voor minder goede tijden en ook om je vreugde wat verder uit te diepen.

Net zoals in spiritualiteit heeft men ook in de zakenwereld een morele achtergrond nodig. Een studie die geciteerd werd in the Harvard Business review zegt dat bedrijven die duidelijke geformuleerde waarden hebben veel makkelijker een economische depressie weerstaan dan bedrijven zonder goed gedefinieerde waarden. Dus de wereld van het geld en de wereld van de spiritualiteit hebben meer gemeen dan men zou denken.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: