Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 25 – Kelly watch the stars

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 25 – Kelly watch the stars – Air

English (klik hier voor Nederlands)

During my former retreat I bought a book on Tibetan astrology named  “L’ astrologie Tibétaine” (Philippe Cornu, Editions Guy Trédaniel 1999) I found the book to be quite useful. After some studying you can ‘read the stars’ for anyone. In a previous blog I have already mentioned that the Tibetans use a lunar calendar. Here are some other fun facts from the book:

  • Tibetans start counting age before birth. When a child is born the child is already one years old.
  • There are bad years in Tibetan astrology. For men, it starts with a really bad year and a slightly lesser tough one. For women it is the other way around: they start with a slightly difficult one followed by an even worse one.
  • In a human body there is a vital essence. It is not restricted to one place but travels around the body. It makes the same cycle each lunar month. Every fifth of the lunar month e.g. the vital essence is in the mouth. If you have no surgery or other invasive medical treatment in your mouth at the fifth of the lunar month your vitality can be damaged. The same applies to other days and parts of the body.
  • For men the years of the age of 9,36 and 81 are years of irritation. For women this is at ages 27,45 and 63.
  • Some days in the month are “burnt”. During those days one shouldn’t hope for success in any kind of activity. Only fights and war recommended [this is what the text says but I disagree. War is never a good idea.]

Just some thoughts.

Nederlands

Gedurende mijn vorige retraite kocht ik een boek over Tibetaanse astrologie genaamd “L’ astrologie Tibétaine” (Philippe Cornu, Editions Guy Trédaniel 1999) Ik vond dit een zeer nuttig boek. Na wat studeren kan je zelf makkelijk iemands Tibetaanse horoscoop opstellen. In een vorige blog legde ik al uit dat de Tibetanen met een maankalender werken. Hier zijn enkele leuke weetjes uit het boek:

  • Tibetanen beginnen niet met tellen vanaf de geboorte maar vroeger. Een baby is bij de geboorte 1 jaar oud.
  • Er zijn slechte jaren in de Tibetaanse astrologie. Voor mannen begint het met één extreem slecht jaar, gevolgd door een minder erg jaar. Voor vrouwen is het omgekeerd: Zij kennen één erg jaar dat gevolgd wordt door een nog veel erger jaar.
  • In het menselijke lichaam zit vitale essentie. Die beperkt zich niet tot één plek maar reist rond in het lichaam. Die essentie volgt elke maanmaand dezelfde cyclus. Elke vijfde dag van de maanmaand zit die in de mond, bijvoorbeeld. Als je op die dag een operatie of andere ingrijpende behandeling uitvoert op de mond is je vitaliteit in gevaar. Hetzelfde geldt voor andere dagen en delen van het lichaam.
  • Voor mannen zijn de leeftijden 9,36 en 81 jaren van irritatie. Bij vrouwen zijn dit de leeftijden 27,45 en 63.
  • Sommige dagen van de maanmaand zijn “verbrand”. Men moet niet teveel hopen op succes voor gelijk welke activiteit tijdens zo’n dagen. Enkel gevechten en oorlogen worden aangeraden op die dagen. [Dit is wat de tekst zegt. Ikzelf vind oorlog nooit een goed idee.]

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 25 – Kelly watch the stars”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: