Greeenhouse poem / poème d’ une serre / Serregedicht

In a greenhouse the sun doesn’t have to shine, but it helps.

Dans une serre le soleil ne doit pas briller, mais c’ est utile.

In een serre hoeft de zon niet te schijnen, maar het helpt.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

The wounded / Le blessé / De gewonde

Another poem on the Russian-Ukranian war.

Un poème sur la guerre entre la Russie et l’ Ukraine.

Nog een gedicht over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

The last true poet / Le dernier vrai poète / De laatste echte dichter

How do the poems of the future look like?

Comment sont les poèmes du futur ?

Hoe zien de gedichten van de toekomst eruit?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

The fountain / La fontaine / De fontein

A poem about the Russian-Ukrainian conflict and liberty.

Un poème sure le conflit Russe-Ukraine et la liberté.

Een gedicht over het conflict tussen Rusland en Oekraïne en de vrijheid.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Chirps and silence / Pépier et le silence / Getsjirp en stilte

Small text on Gods, birds and silence

Petit texte sur Dieux, les oiseaux et le silence

Korte tekst over Goden, vogels en de stilte.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Weeping willow in the sun (1/3) – Saule pleureur dans le soleil (1/3) – Treurwilg in de zon (1/3)

An imaginative poem about saying goodbye. Suitable for adults as well.

Un poème imaginatif sur dire au revoir. Convient aux adultes aussi.

Een beeldig gedicht over afscheid nemen. Ook geschikt voor volwassenen.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Treerain / Boomregen

This poem was originally published in Dutch only. It is about saying goodbye. / Dit gedicht verscheen eerst enkel in het Nederlands. Het gaat over afscheid nemen.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 4 – Show must go on

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’

Week 4 – Show must go on – Queen

videoclip: show must go on

Continue reading – Verder lezen

The land of nod / Dromenland

This poem was originally published in Dutch only. It is about desires and made me discover Buddhism. / Dit gedicht verscheen oorspronkelijk enkel in het Nederlands. Het gedicht gaat over verlangen en heeft mij het Boeddhisme doen ontdekken.

Continue reading – Verder lezen

Buddhism and Islam (2/2) – love and Buddhism / Boeddhisme en Islam (2/2) – liefde en Boeddhisme

Majnun had not touched the wine, yet he was drunk with its sweet smell… (Layla & Majnun)

Majnun had de wijn niet aangeraakt maar was dronken van haar zoete geur… (Layla & Majnun)

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: