Festina lente (2/2)

Examples of things better done slowly.
Exemples des choses mieux fait lentement.

Voorbeelden van dingen die je best traag doet.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Castle against migraine / Château contre migraine / Kasteel tegen migraine

Discover a castle that heals in all sort of ways.

Découvrez un château qui guérit dans plusieurs domaines.

Ontdek een kasteel dat op allerlei manieren geneest.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Competition / Compétition / Competitie

Does one have to compete at everything?

Est-ce-que la compétition doit être omniprésent?

Moet alles een wedstrijd zijn?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

On negativity / Par rapport au négativité / Over negativiteit

No, this blogpost is not about corona!

Non, cet article ne concerne pas le coronavirus.

Nee, deze blogpost gaat niet over corona.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Fermette

Is there enough nature to satisfy all of our desire for tranquillity?

Y a-t-il assez de nature pour satisfaire tout de notre désir de tranquillité ?

Is er voldoende natuur om aan al onze verlangens naar rust te voldoen?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 13 – I want to break free

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

Cleaning as a way to facilitate enlightenment.

Nederlands

Klik hier voor uitleg over het thema

Schoonmaken vergemakkelijkt de verlichting.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 10 – Nothing Really Ends

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

I once told a friend / That nothing really ends / No one can prove it (Deus)

Klik hier voor uitleg over het thema

Vertaling liedjestekst: Ik vertelde ooit een vriend / Dat niets echt eindigt / niemand kan het bewijzen (Deus)

Continue reading – Verder lezen

The Groove / Begane paden

Why routine is more dangerous than boredom.

Waarom routine gevaarlijker is dan verveling.

Continue reading – Verder lezen

On bicycles and the middle way / Over fietsen en de weg van het midden

This text was originally published only in Dutch. It explains the middle way. / Deze tekst werd eerst enkel in het Nederlands gepubliceerd. Ze gaat over de weg van het midden.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3 – It’s o so quiet

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’ ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVP2GDsVtQwQGVGlx7GYYSkM_NIGTnr )

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’ ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVP2GDsVtQwQGVGlx7GYYSkM_NIGTnr )

Week 3 – It’s o so quiet – Björk

videoclip: It’s o so quiet

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: