Opera and meditation / Opéra et méditation / Opera en meditatie

Lesson learnt from a masterclass.

Leçon appris dans une master class.

Les geleerd uit een masterclass.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Festina lente (2/2)

Examples of things better done slowly.
Exemples des choses mieux fait lentement.

Voorbeelden van dingen die je best traag doet.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Castle against migraine / Château contre migraine / Kasteel tegen migraine

Discover a castle that heals in all sort of ways.

Découvrez un château qui guérit dans plusieurs domaines.

Ontdek een kasteel dat op allerlei manieren geneest.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Competition / Compétition / Competitie

Does one have to compete at everything?

Est-ce-que la compétition doit être omniprésent?

Moet alles een wedstrijd zijn?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

On negativity / Par rapport au négativité / Over negativiteit

No, this blogpost is not about corona!

Non, cet article ne concerne pas le coronavirus.

Nee, deze blogpost gaat niet over corona.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Fermette

Is there enough nature to satisfy all of our desire for tranquillity?

Y a-t-il assez de nature pour satisfaire tout de notre désir de tranquillité ?

Is er voldoende natuur om aan al onze verlangens naar rust te voldoen?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 13 – I want to break free

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

Cleaning as a way to facilitate enlightenment.

Nederlands

Klik hier voor uitleg over het thema

Schoonmaken vergemakkelijkt de verlichting.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 10 – Nothing Really Ends

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

I once told a friend / That nothing really ends / No one can prove it (Deus)

Klik hier voor uitleg over het thema

Vertaling liedjestekst: Ik vertelde ooit een vriend / Dat niets echt eindigt / niemand kan het bewijzen (Deus)

Continue reading – Verder lezen

The Groove / Begane paden

Why routine is more dangerous than boredom.

Waarom routine gevaarlijker is dan verveling.

Continue reading – Verder lezen

On bicycles and the middle way / Over fietsen en de weg van het midden

This text was originally published only in Dutch. It explains the middle way. / Deze tekst werd eerst enkel in het Nederlands gepubliceerd. Ze gaat over de weg van het midden.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: