Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3 – It’s o so quiet

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’ ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVP2GDsVtQwQGVGlx7GYYSkM_NIGTnr )

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’ ( https://www.youtube.com/playlist?list=PLJbVP2GDsVtQwQGVGlx7GYYSkM_NIGTnr )

Week 3 – It’s o so quiet – Björk

videoclip: It’s o so quiet

English (klik hier voor Nederlands)

Last week I read in the book ‘Helder inizcht, Diepe verstilling’ a remarkable story about silence;

For example — we are meditating and hearing a sound. Why can’t we ignore that? Why does that bother us — not only if it is an unpleasant sound, but also when the sounds are associated with pleasure and joy? Long ago there was a party in the villages around our monastery. The noise of the speakers was so strong that we felt it as a disturbance of peace in our monastery. So, we complained to our teacher, Ajahn Chah, that the party noise and the music disrupted our meditation. The great master replied, “It’s not the sound you’re disturbing, you’re disturbing the sound!” Helder inizcht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2009

Lots of things I do is accompanied by music. Even taking a bath or cooking. However, I sometimes prefer to walk in silence. My mind then automatically turns inward and ensures that my body and mind can refresh themselves. When I arrive at my destination, I sometimes regret that the walk is over. I then desire to spend more time by myself in silence.

During Buddhist retreats, some days are often spent in silence. On one of those retreats, we were advised not to read in the time that became available because otherwise, you would squeeze your head full of ideas.

When I prepared this article, the next sentence popped up in my mind. I think it’s quite clear, but feel free to let me know if you like me to explain it;

Silence is not noiseless, just as meditation is not thoughtless.

Just some thoughts.

Nederlands

De afgelopen week las ik in het boek ‘Helder inizcht, Diepe verstilling’ dit opmerkelijke verhaal over stilte;

Bijvoorbeeld — we zitten te mediteren en horen een geluid. Waarom kunnen we dat niet negeren? Waarom stoort ons dat zo — niet alleen als het een onaangenaam geluid is, maar ook wanneer de geluiden samenhangen met plezier en blijdschap? Lang geleden was er in de dorpen rondom ons klooster een feest. Het lawaai van de luidsprekers was zo sterk, dat we het als een verstoring van de vrede in ons klooster voelden. We beklaagden ons er dus bij onze leraar, Ajahn Chah, over, dat het feestgedruis en de muziek onze meditatie verstoorden. De grote meester antwoordde: ‘Het is niet het geluid dat jullie stoort, jullie storen het geluid!’ Helder inizcht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2009

Ikzelf doe veel met muziek. Zelfs een bad nemen of koken. Toch kies ik ervoor om soms in stilte te wandelen. Mijn geest richt dan vanzelf de aandacht naar binnen en zorgt er zo voor dat mijn lichaam en geest zich kunnen verkwikken. Als ik dan bij mijn bestemming aankom heb ik soms spijt dat de wandeling afgelopen is. Ik had heus wat meer tijd in stilte kunnen doorbrengen.

Tijdens Boeddhistische retraites kan het gebeuren dat er één of meerdere retraites stiltedagen zijn. Op één van die retraites werd ons op het hart gedrukt in de vrijgekomen tijd geen boeken te lezen omdat je dan je geest volpropt met ideeën.

Toen ik dit artikel voorbereidde kwam er volgende zin in mijn hoofd. Ik denk dat hij helder is maar indien u vindt dat ze wat meer toelichting vergt, laat dan gerust iets weten;

Stilte is niet geluidloos, net zoals meditatie niet gedachteloos is.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3 – It’s o so quiet”

  1. Hier heb ik niet veel aan toe te voegen.
    Want als onze geest een loopje neemt in de meditatie is het durven te stoppen met mediteren even in je geest gaan en je ogen terug sluiten.
    Dan is je laatste zin gewoon helemaal juist.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: