The land of nod / Dromenland

This poem was originally published in Dutch only. It is about desires and made me discover Buddhism. / Dit gedicht verscheen oorspronkelijk enkel in het Nederlands. Het gedicht gaat over verlangen en heeft mij het Boeddhisme doen ontdekken.

English (klik hier voor Nederlands)

When my father read the poem below, he told me to read Sartre because he talked about the same thing. In on the philosophy shelf of the library I noticed the book ‘Oriental Philosophy’ by Ulrich Libbrecht. I borrowed that work instead of a book by Sartre and that is how I discovered Buddhism.

The land of nod

I want the holy might to fly higher than the moon.

Floating in the night, waiting for the day to come soon.

The earth looks like a bubble of beauty over there

But I hope to find land when I need some air.

 

I want to dive in the sea of my emotions

Waiting for the tide of ecstatic vibrations

Each eager splash is a smile, each cold drop is a tear

But when I need a towel, I want God to be here.

 

I want to be an eternal flame of passion

Melting souls together in divine relations

Promising to stick together in our lie

But will you hold my hand when I die?

 

Just some thoughts.

Nederlands

Toen ik onderstaand gedicht liet lezen zei hij mij dat ik Sartre maar eens moest lezen omdat hij er hetzelfde over dacht. In het rek filosofie van de bib zag ik ook het boek ‘Oosterse Filosofie’ van Ulrich Libbrecht staan. Ik heb dat werk ontleend in plaats van een boek van Sartre en heb zo het Boeddhisme ontdekt.

Dromenland

Ik wil de heilige macht om hoger te vliegen dan de maan

Drijvend in de nacht, wachtend tot de dag op zal staan

De aarde wordt een bubbel van schoonheid in mijn vlucht

maar toch hoop ik land te vinden als ik snak naar lucht

 

Ik wil duiken in de zee van mijn emoties

wachtend op het tij van extatische vibraties

Elke vrolijke plons is een lach, elke koude druppel een traan

maar wanneer ik een handdoek nodig heb, moet God voor me staan

 

Ik wil zijn een eeuwige vlam van passies

Zielen samensmeltend in goddelijke relaties

belovend bij elkaar te blijven in ons leugenachtig bestaan

maar wil je alsjeblieft mijn hand vasthouden als ik dood zal gaan?

 

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “The land of nod / Dromenland”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: