Religious practices from around the globe I like (3/3): walking / Religieuze praktijken van deze planeet die ik leuk vind (3/3): wandelen

Walking in Christianity, Islam, Bön and Buddhism.

Wandelen in het Christendom, de Islam, Bön en het Boeddhisme.

English (klik hier voor Nederlands)

Even though I am not a Christian I sometimes dreaming of walking the camino. ‘Camino’ is Spanish for road. It is a long walking path across Europe that ends in the city of Santiago de Compostella. The funny thing is that the Tibetan monastery I often go to is on the route to Santiago de Comostella. I am always glad to see pilgrims learning something about Buddhism and me learning something about Christianity. I’ve learnt from people who walked that route that the ‘camino’ will certainly prove difficult at some point. It is by faith and determination that one perseveres and reaches the final destination. I think it must be an awesome feeling arriving in Santiago de Compostella. The church over there has a huge incense dispenser which sweeps up and down the place. How beautiful that sight must be after all that hardship!

Part of the Muslim pilgrimage to Mekka is walking around a holy stone (the Ka’aba in Arabic: الكعبة) seven times. Muslims believe that the Ka’ba was made in the week of creation and that it will exist forever. When they pray they do so in the direction of the Ka’ba.

Some Japanese Buddhist take a long walk to 88 temples. It is called the Shikoku Pilgrimage (四国遍路 Shikoku Henro). It used to be done on foot but nowadays some use cars or taxis as well. The standard walking course is approximately 1,200 kilometres (750 mi) long and can take anywhere from 30 to 60 days to complete.

In Tibetan Buddhism walking around a stupa is good karma. A stupa is a dome with a tower on it. Deep inside it there are sacred objects. These can be relics from Buddha or the remains of a great practitioner. Before Buddhism spread in Tibet there was a religion called Bön. They also walk around but do so counter clockwise. Tibetan Buddhist walk around a stupa clockwise. Below you can find some pictures of a stupa in Belgium.

There is a strange story about stupas. One day a fly was near a stupa and landed on a cow dung. The rain made the cow dung float and stream around the stupa. Since the fly made tours around the stupa in that way it accumelated such good karma that it reached a high rebirth in its next life.

To me, walking around a stupa is like putting my clothes in the washer. Whatever is bothering me is less of a nuisance after a few walks around a stupa.

Just some thoughts.

Nederlands

Hoewel ik geen Christen meer ben droom ik er soms van om de camino te wandelen. ‘Camino’ is Spaans voor ‘de weg’. Het is een zeer lange wandelroute die zich uitstrekt over Europa en eindigt in de stad Santiago de Compostella. Het leuke is dat het Tibetaans klooster waar ik vaak naar toe ga ook op die route ligt. Ik vind het hartverwarmend om te zien dat sommige bedevaarders bereid zijn iets te leren over het Boeddhisme en ik mijn kennis over het Christendom kan verdiepen. Ik heb van velen vernomen dat de reis op een bepaald moment zwaar is. Door geloof en doorzettingsvermogen houden ze dan vol om de eindmeet te halen. Ik denk dat het een geweldig gevoel moet zijn om in Santiago aan te komen. De kerk in die stad heeft een gigantisch wierookvat dat op en neer zwaait in de kerk. Dat moet een zeer fraai zicht zijn na al die ontberingen!

Het zeven maal wandelen rond een heilige steen (de Ka’aba in het Arabisch: الكعبة) is onder deel van de Islamitische bedevaart naar Mekka. Moslims geloven dat die steen werd gemaakt in de scheppingsweek en dat ze eeuwig zal blijven bestaan. Moslims richten zich dan ook bij het bidden naar de Ka’aba.

Sommige Japanse Boeddhisten doen een lange wandeling langs 88 tempels. Het wordt de Shikoku bedevaart(四国遍路 Shikoku Henro) genoemd. Traditioneel wordt de route te voet afgelegd maar sommigen gebruiken tegenwoordig ook de wagen of een taxi. De route is ongeveer 1200 kilometers lang en men doet er 30 à 60 dagen over om ze te voltooien.

In het Tibetaans Boeddhisme brengt het wandelen rond een stoepa goed karma. Een stoepa is een koepel met een toren erboven. Diep binnenin een stoep zitten er heilige voorwerpen. Dat kunnen relieken zijn uit de tijd van Boeddha maar ook overblijfselen van grote beoefenaars. Voor het Boeddhisme in Tibet verspreid werd was er al een religie, Bön genaamd. Bön beoefenaars wandelen tegen de wijzers van de klok rond een stoepa terwijl Tibetaans Boeddhisten dat met de klok mee doen. Hieronder vind je enkele foto’s van een stoepa in België.

Er is een  vreemd verhaal over stoepa’s. Op een dag landde een vlieg op een droge koeienvlaai in de buurt van een stoepa. Het begon te regenen en het water deed de koeienvlaai rondjes rond de stoepa maken. Dit veroorzaakte zoveel goed karma voor de vlieg dat hij/zij in het volgende leven een zeer hoge reïncarnatie bereikte.

Voor mij is het wandelen rond een stoepa hetzelfde als je kleren in de wasmachine stoppen om ze terug op te schonen. Wat mij ook dwars zit, na een paar rondjes rond een stoepa zijn de zorgen al een pak minder.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: