What would be great to see on TV? / Wat zou mooi zijn om op TV te zien?

If I could choose a video in a talk show, what would it be?
Welk fragment zou ik zeker tonen in Zomergasten?

English (klik hier voor Nederlands)

Dutch television has a very unique talk show called ‘zomergasten’ which can be translated by ‘Guest of the summer’. It is an interview with only one guest which can take two hours or even more. The topics that are discussed are mostly determined by the guest. He/She has chosen some film fragments, documentaries or other material and the interviewer builds up the conversation with those excerpts. On top of that the guest can choose the film that is shown when the show is over.

This programme has become an institute among intellectuals from the Netherlands. Every newspaper has an opinion about the last guest in Zomergasten and its host. Great as the concept may be it hasn’t spread far from the border of the Netherlands. Belgian intellectuals hardly have heard about it, let alone seen its episodes. The Belgian intellectuals watch a similar program ‘Alleen Elvis blijft bestaan’ (translation: Only Elvis will continue to exist) which is shown on Belgian TV.

In both shows writers, artists, photographers, DJ’s and other intellectuals are invited. Most guests consider it an honour that they have been selected. I sometimes phantasize about what I would bring to the table when I would be invited. I would certainly show the video below;

It is a concert in a synagogue where the theme song from ‘Shindler’s list’ is shown. ‘Shindler’s list’ is a movie about the holocaust. I would show the video because it shows the consequences of the horror of the holocaust without violent imagery.

I also like how the camera zooms in one someone and then zooms in on somebody else without moving the camera but just by zooming in or out.

When the video would be shown I would also ask not to stop right before the applause. If you pay attention you see a lady clapping her hands with her eyes closed. It is as if she wants to stay in the moment. We do not know for sure but to me it is as if the music brings along memories that she refuses to let go off, however painful they may be.

And yes, even here there is a Buddhist side to the story. Buddhists and Jews sometimes go on a kind of retreat together in Auswitch. In it there is room for Jewish rituals and silent meditation. During that retreat the names of all the victims are read out loud. A beautiful gesture.

Just some thoughts.

Nederlands

De Nederlandse televisie heeft een uniek concept genaamd ‘zomergasten’. Dat is een praatprogramma met maar één gast dat soms meer dan twee uur kan duren. De gast bepaalt waar het over zal gaan want hij/zij moet filmfragmenten, documentaires of ander audiovisueel materiaal selecteren die men dan toont en bespreekt. Bovendien kiest de gast ook welke film er na het programma wordt vertoond.

Dit programma is een instituut geworden bij de Nederlandse intellectuelen. Elke krant heeft wel een mening over de laatste gast en de presentator. Hoe geweldig dit concept ook mag zijn, veel verder dan de Nederlandse grenzen reikt dit programma niet. Belgische intellectuelen hebben er vaak nog niet van gehoord, laat staan ernaar gekeken. Zij kijken liever naar ‘Alleen Elvis blijft bestaan’, een programma met een gelijkaardig concept op de Belgische televisie.

Zowel in het Nederlandse als het Belgische programma worden schrijvers, kunstenaars, fotografen, DJ’s en andere intellectuelen uitgenodigd. Veel gasten vinden het een hele eer om daarvoor uitgenodigd te worden. Ik droom soms over wat ik zou meenemen voor zo’n avond. Onderstaand filmpje zou daar zeker bij zitten;

De film gaat over een concert in een synagoge waar het lied van ‘Shindler’s list’ op de viool wordt gespeeld. ‘Shindler’s list is een film over de Holocaust. Ik zou voor dit filmpje kiezen omdat ze de gevolgen van de terreur van de Holocaust toont zonder gewelddadige beelden.

Ik vind het gebruik van de camera ook vernieuwend. Door in- en uit te zoomen zie je iemand scherp en daarna zie je iemand anders beter zonder dat de camera beweegt.

Ik zou ook vragen of men zeker het applaus erbij nog zou tonen. Als je goed kijkt zie je daar een dame applaudisseren met haar ogen toe. Het is alsof ze nog even in dat moment wil blijven. We zullen het nooit zeker weten maar volgens mij bracht de muziek herinneringen naar boven die ze niet graag zou loslaten, hoe pijnlijk ze ook mogen zijn.

En jawel hoor, ook dit verhaal heeft een Boeddhistisch kantje. Boeddhisten en Joden gaan soms op retraite in Auswitch. Tijdens die periode is er ruimte voor Joodse rituelen en stille meditatie. De namen van alle slachtoffers worden ook luidop voorgelezen. Een mooi gebaar.

Gewoon enkele gedachten.

2 thoughts on “What would be great to see on TV? / Wat zou mooi zijn om op TV te zien?”

  1. Een prachtig stuk muziek, mooi uitgevoerd door de violist.
    Ik zou echter juist na zulke muziek het applaus achterwege willen laten.
    Het stoort mij altijd en haalt me te snel terug naar de werkelijkheid.

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: