Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 31 – Aan de meet

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 31 – Aan de meet – Raymond van het Groenewoud

https://www.youtube.com/watch?v=qIqQ5_fiGs0

English (klik hier voor Nederlands)

click here for translated lyrics)

One of my friends is not doing well lately. He is going through some difficulties. We have chatted till the morning and that helped but he realizes he needs more than that.

We got to know each other in a very competitive company. The song of this week is also about competitions. ‘Aan de meet’ literally translates as ‘at the finish line’. It compares life with races. The singer doesn’t do it to win races but to live happily.

Living happily is the goal of my friend as well. Many of my other friends advised me not to put so much effort in him. They were right when they said that I would suffer too but my misery is nothing in comparison with what my friend is going through. In Buddhism their exist saints who take a vow stating that they will wait reaching enlightenment until everyone has reached enlightenment. In other words they choose to reborn into a world of suffering until everyone has escaped that realm. I want to do something likewise on a smaller scale, namely help my friend find a solution for his suffering.

Buddhists also have a meditation where they take upon their selves the suffering of others and transform it in something positive. They do this by visualizing suffering enter their body when they inhale in the form of a cloud of thick, black smoke, they then transform that energy in their heart and when they exhale they send out positive energy in the form of bright white rays.

My friend is in a funny kind of race. It is not competitive but to me there is a finish line to be reached, namely his complete recovery. I will only have peace of mind when I know my friend is doing better. I know for sure that I will be cheering for him ‘aan de meet’ (at the finish line).

Just some thoughts.

Nederlands

Het gaat niet goed met één van mijn vrienden. Hij ondervindt wat moeilijkheden. We hebben al gepraat tot in de ochtend en dat hielp eventjes maar hij beseft dat hij meer dan dat nodig heeft.

We hebben elkaar leren kennen in een sterk competitief bedrijf. Het lied van deze week gaat ook over wedstrijden. Het vergelijkt het leven met races. De zanger wil die niet winnen maar gelukkig leven.

Gelukkiger worden is nu ook het doel van mijn vriend. Veel van mijn andere vrienden hebben het me afgeraden om zoveel tijd en moeite in hem te investeren. Ze hadden gelijk. Ik heb ook afgezien maar dat is niks in vergelijking met wat mijn vriend meemaakt. In het Boeddhisme bestaan er heiligen die een eed afleggen dat ze wachten met het bereiken van de verlichting tot iedereen verlicht is. Met andere woorden; ze kiezen ervoor om herboren te worden in het lijden tot iedereen hieraan ontsnapt is. Ik wil hetzelfde maar dan op kleinere schaal, namelijk mijn vriend helpen een oplossing te vinden voor zijn lijden.

Boeddhisten hebben ook een meditatie waarbij ze het lijden van anderen op zich nemen en transformeren in iets positiefs. Ze doen dit door te visualiseren dat bij het inademen het lijden in de vorm van een dikke, donkere wolk hun neusgaten in stroomt, vervolgens transformeren ze de energie in hun hart en als ze uitademen sturen ze positieve energie de wereld in in de vorm van heldere witte stralen.

Mijn vriend zit in een rare race. Ze is niet competitief maar er moet een doel, een finishlijn bereikt worden, namelijk zijn volledig herstel. Ik zal pas gerust zijn als ik weet dat het beter gaat met hem. Ik ben zeker dat ik hem zal aanmoedigen ‘tot aan de meet’.

Gewoon enkele gedachten.

Translated lyrics

Ik heb al meermaals overwogen
I have often considered

‘t gaat er niet om hoe snel ik reed
It doesn’t matter how fast I drove

En evenmin hoe ik zal rijden
And neither how I shall drive

Maar ‘k zal mezelf zijn aan de meet
But I will be myself at the finish line

 

En waar de meet is, hier of ginder
And where that line is, here or there

Het maakt niet uit, ‘t maakt geen verschil
It doesn’t matter, it isn’t important

‘t Gaat om bewaken en bewaren
It is about guarding and keeping.

Dat is alles wat ik wil
That is all I want
Soms lijkt de rit niet meer te dragen
Sometimes the race is unbearable

Het is de tijd die aan me vreet
It is time nagging at me

Maar ‘k heb geen zin in bezemwagen
But I don’t want to give up

Op eigen kracht tot aan de meet
Until the finish line without help
‘k heb liever ‘t klimmen dan het dalen
I prefer climbing over descending

Want dalen geeft je overmoed
because descending gives you too much courage

En bovendien, het is slechts dalen
And above all, it is just descending

Meestal met bekwame spoed
Usually with skillful haste
‘k heb zowat elke rit verloren
I have lost just about each race

En toch denk ik: ik ben gereed
And yet I think: I am ready

Want als je sterft word je herboren
For when you die, you will be reborn

Ik zal zo blij zijn aan de meet
I will be glad at the finish line

Want als je sterft word je herboren
For when you die, you will be reborn

Ik zal zo blij zijn aan de meet
I will be glad at the finish line

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: