Meditation and public transport / Meditatie en openbaar vervoer

How to meditate during commuting.

Hoe te mediteren tijdens het pendelen.

English (klik hier voor Nederlands)

Belgium has a lot of headquarters of international companies in Brussels, Belgium’s capital. Since real estate around Brussels is expensive and since traffic jams are inevitable a lot of employees take public transportation to go to work.

I’ve come up with a meditation exercise that can be done when there is a lot of traffic around you and you are waiting for the bus/train/subway;

Take a moving object like a car, a bus etc. as your focus and follow that object. Just observe the object without labelling or judging it. Gently look at it until the object moves out of sight, then take a new focus and start over. Just as in observing breath, do not attempt to judge what you are observing. Just be aware of whatever comes up.

I’ve done this myself when waiting for the bus and I sometimes regret that the bus has arrived because I had so much fun meditating.

When Geshe Michael Roach talks about his successful business career in ‘the diamond cutter he mentions that in the early days of his commercial career he had to commute as well. This meant that when he arrived at the monastery he had only a few hours left to sleep. I presume that monks have a daily routine and I strongly believe that part of that routine was done on the subway by him.

Another author, Chögyal Namkhai Norbu, talks about rituals and transmissions. One day he realises that such things are not the essence of the path. In other words, after learning all the rules he learnt how to break them. So instead of hours of rituals everyone can find a routine that fits his/her lifestyle.

Tarthang Tulku, a renowned Tibetan Lama says that every sensory activity, hearing, seeing, smelling can become the object of meditation. Think of that the next time you take a sip of coffee on the train!

Just some thoughts.

Nederlands

België heeft heel wat hoofdkwartieren van multinationals in Brussel. Omdat vastgoed rond Brussel onbetaalbaar is en omdat het verkeer in en rond de hoofdstad een nachtmerrie is verkiezen veel personeelsleden om met het openbaar vervoer naar het werk te gaan.

Ik heb een meditatieoefening bedacht die je kan uitvoeren bij het wachten op een perron;

Kies een concentratiepunt dat beweegt, bv een auto of een bus en volg dat object. Neem het gewoon waar zonder het van een label te voorzien of te beoordelen. Kijk met een zachte blik tot het object uit je gezichtsveld is, neem een nieuw concentratiepunt en begin opnieuw. Net zoals bij het waarnemen van de ademhaling moet men proberen geen oordeel te vellen over wat je ziet. Wees jezelf gewoon bewust van wat er zich aandient.

Ik heb deze oefening zelf regelmatig gedaan en soms heb ik spijt dat de bus al daar is omdat de meditatie zo leuk was om te doen.

Wanneer Geshe Michael Roach vertelt over zijn succesvolle zakencarrière in ‘The Diamond Cutter’ vermeldt hij dat hij aan het begin van zijn carrière ook moest pendelen. Daardoor had hij maar enkele uren om te slapen als hij toekwam in het klooster waar hij verbleef. Ik ga ervan uit dat monniken dagelijks bepaalde oefeningen moeten doen en ik geloof sterk dat de Geshe dat voor een deel in de metro deed.

Een andere schrijver, Chögyal Namkhai Norbu, schrijft over rituelen en overdrachten. Op een dag beseft hij dat zo’n zaken niet essentieel zijn. Met andere woorden, na jaren van het leren van de regels, leerde hij hoe de regels te breken. Dus in plaats van urenlange rituelen kan iedereen iets vinden dat bij zijn/haar levensstijl past.

Tarthang Tulku, een befaamde Tibetaanse Lama zegt dat alle zintuiglijke activiteiten; horen, zien, ruiken,… een meditatieoefening kunnen worden. Denk daar maar eens aan als u nipt aan uw koffie op de trein!

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: