Buddhism and Islam (2/2) – love and Buddhism / Boeddhisme en Islam (2/2) – liefde en Boeddhisme

Majnun had not touched the wine, yet he was drunk with its sweet smell… (Layla & Majnun)

Majnun had de wijn niet aangeraakt maar was dronken van haar zoete geur… (Layla & Majnun)

English (klik hier voor Nederlands)

Love is very powerful, as illustrated in the quote above. The reason I write this blogpost is because of the concerns of one of my followers about women in Islam. The above quote comes from “Layla & Majnun” It is a tragic love story about an impossible love between two young people. You could say that it is like Romeo & Julliet but the Arab work not only deals with the relationship between people but with the relationship with God as well.

Majnun, the boy in the story, has a lot of respect for Layla, the love of his life, as these quotes illustrate;

What matters it that there is no healing salve for my wound? As long as you are not wounded, all suffering is nothing. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

If a gust of wind sweeps by, or a  cloud sails past in the sky, he believes them to be greetings from her and he thinks he can inhale her scent. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

In this love story there are some passages that could have been written by a Buddhist. Buddhist see the world as a place where a lot of suffering takes place. In Layla & Majnun we read;

We are all prisoners in chains, every one of us, and there is no help for those whom you do not help, O God. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

This passage has remarkable similarities with the Buddhist notion of karma;

Do not look at the sower casting seed, but remember what will grow from it. If today thorns block your way, tomorrow you will harvest dates, and the bud still closed and hidden holds  the promise of a blossoming rose. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

I chose Layla & Majnun to make my point because of its literary beauty. These quotes are just a sample from a vast and beautiful piece of literature. I invite all to discover it for him- / herself.

Just some thoughts.

Nederlands

De liefde is heftig, zoals het bovenstaande citaat aantoont. Ik schrijf deze blogpost omdat één van mijn volgers bezorgdheden had over de positie van de vrouw in de Islam. Bovenstaand citaat komt uit “Layla & Majnun”. Het is  een tragisch liefdesverhaal over een onmogelijke liefde tussen twee pubers. Het lijkt dus een beetje op Romeo en Julia met dat verschil dat Layla & Majnun niet alleen gaat over de liefde tussen twee mensen maar ook over de liefde tussen de mens en God.

Majnun, de jongen in het verhaal, heeft zeer veel respect voor Layla, de liefde van zijn leven, zoals deze citaten aantonen;

Wat doet het ertoe dat er geen helende balsem is voor mijn wonde? Zo lang jij niet gewond bent, is al het lijden onbetekenend. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

Als een vlaag wind voorbij vliegt, of een wolk in de lucht voorbij vliegt, gelooft hij dat het begroetingen van haar zijn en denkt hij dat hij haar geur kan inademen. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

In het verhaal zitten stukken die even goed door een Boeddhist kunnen geschreven zijn. Boeddhisten zien de wereld als een plek waar veel lijden is. In Layla & Majnun lezen we;

We zijn allemaal gevangenen in kettingen, ieder van ons, en er is geen hulp voor wie u niet helpt, O God. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

Deze passage lijkt verdacht veel op het Boeddhistische begrip van karma;

Kijk niet naar wie het zaad uitstrooit, maar gedenk wat eruit zal groeien. Als vandaag dikke doornen de je weg blokkeren, zal je morgen dadels oogsten, en de knop die nog altijd gesloten en verborgen ligt, houdt in zich de belofte van een bloeiende roos. (Layla & Majnun, Nizami, Shambala 1966)

Ik koos Layla & Majnun om mijn punt te maken vanwege de literaire schoonheid. Deze citaten zijn maar een paar voorbeelden uit een groots en mooi stukje literatuur. Ik nodig iedereen uit om het zelf te ontdekken.

Gewoon enkele gedachten.

2 thoughts on “Buddhism and Islam (2/2) – love and Buddhism / Boeddhisme en Islam (2/2) – liefde en Boeddhisme”

  1. Beste Dirk,

    Ik ben je oprecht dankbaar voor je doordachte antwoord. Ook al ben ik het niet helemaal met je eens (ja… dat zou nogal eens wat zijn mocht dat gebeuren! ;-)) ik sta stil bij de schoonheid van je antwoord. De moeite die je je getroost hebt een pad naar het antwoord te bieden is waardevol.

    Ik apprecieer het enorm!

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: