I wish I was there…/ Ik wou dat ik er was…

How does jealousy creep into our lives?
Hoe sluipt jaloezie ons leven binnen?

English (klik hier voor Nederlands)

I recently have an instagram account (buddhist_yogi_writer) Last evening I saw a beautiful picture about a Buddhist centre on a beautiful island (Dzogchen Beara). Without thinking about it that much I wrote in all honesty the comment “I wish I was there”. Afterwards I realized that this kind of thought is not Buddhist at all.

I often say to myself “I wish I was there”. Lobsang Nyima, for instance, is a young Belgian man who wanted to become a Buddhist monk in an Indian monastery at the age of 14. Most people call him “Monnik Giel” (trad Monk Giel) but I’d prefer to call him by his Buddhist name. He is a friend of me on Face book and whenever he posts beautiful pictures of a view in the monastery I often think “I wish I was there.” The reason is that I also have the desire to become a monk at some point in life.

A yoga teacher I know begins each session by stressing that you should not compare yourself with others during the class. In order to facilitate this she dims the lights during class and that really helps to focus on yourself and feel secure.

In the book “Rainbow of liberated Energy” Ngakpa Chögyam writes this about jealousy;

We are jealous about the apparent certainty of the people around us. We envy them for their sophisticated security systems that allow them to act with such ease and confidence. We think that we could be as self-assured as them if only we could discover the secret of their security.

What I find revolutionary about Ngakpa Chögyams book is that he doesn’t stop there. Thanks to his book I now realize that there is no such thing as negative energies, only twisted energies. It sometimes happens that during meditation I take a long some minor irritation that kept me busy right before I meditated. If that happens I try to feel the discomforting emotion and try to observe it without interfering. For minor negative emotions I manage to let the twisted energy flow freely again.

By now you might wonder what is so positive about jealousy. Well, here’s Ngakpa Chögyam again;

 […]The symbol of this energy is the thunderbolt. […] A thunderbolt doesn’t hesitate; it does not consider pros and cons of the situation en does not get entangled in doubts about where to strike. He (/she) does not hesitate before hitting the ground but moves with complete confidence while charging the earth with electricity.

What should one do when someone else seems to be having a better time than you? I often manage to be glad for them. I read somewhere that you should look at the activity of others like a grandmother who looks at her grandchildren playing. Whenever I meet my family I enjoy the activity of others. I feel the joy of the youngsters playing, the butterflies of teenagers who are in love and take with them their partner for the first time to a family meeting, I am glad someone has been able to find a peaceful and quiet home, etc.

Next time I see something nice on Instagram my comment will be “I hope you had as great a time as it looks on the picture.”

Just some thoughts.

Nederlands

Ik heb nog maar pas een instagram account (buddhist_yogi_writer). Vorige avond zag ik een mooie foto van een boeddhistisch centrum op een mooi eiland (Dzogchen Beara). Zonder daarbij veel na te denken schreef ik de volgende commentaar: “Ik wou dat ik daar was.” Nadien realiseerde ik me dat zo’n gedachte helemaal niet boeddhistisch is.

Ik zeg in mezelf vrij vaak “Ik wou dat ik daar was”. Lobsang Nyima, bijvoorbeeld, is een jonge Belgische man die op zijn veertiende een boeddhistische monnik wou worden in een klooster in India. Sommigen noemen hem “Monnik Giel” maar ik noem hem liever met zijn boeddhistische naam. We zijn vrienden op Facebook en als hij foto’s post van een mooi uitzicht vanuit het klooster denk ik vaak “Ik wou dat ik daar was” omdat ik ook met het verlangen zit om vroeg of laat monnik te worden.

Ik ken een yogalerares die iedere les begint met te benadrukken dat je je tijdens de yoga niet met anderen mag vergelijken. Om dit te bevorderen dimt ze het licht gedurende de les en dit helpt echt om je te focussen op jezelf en om je veilig te voelen.

In het boek  “De regenboog van Energie” schrijft Ngakpa Chögyam het volgende over jaloezie;

We zijn jaloers op de schijnbare zekerheid van de mensen om ons heen. We benijden hen om hun geperfectioneerde veiligheidssystemen, die hen in staat stellen met zo’n gemak en vertrouwen te handelen. We denken dat we, als we het geheim van die veiligheid maar konden ontdekken, net zo zelfverzekerd konden zijn.

Wat ik zo mooi vind is Ngakpa Chögyams het daar niet bij laat. Dankzij zijn boek besef ik nu date negatieve energie niet bestaat, enkel verwrongen energie. Het gebeurt wel eens tijdens de meditatie dat ik nog zit met één of andere irritatie die me bezig hield voor ik begon te mediteren. Als dat gebeurt probeer ik de ongemakkelijke emotie door te voelen en ze te observeren zonder tussen te komen. Bij kleine verstorende emoties is het me al gelukt om die energie weer vrijuit te laten stromen.

U zult zich nu wel afvragen wat er zo positief is aan jaloezie. Wel, hier heb je Ngakpa Chögyam weer;

 […]Het gestileerde symbool voor [deze energie] is de bliksemschicht. […] De bliksemstraal aarzelt niet, hij (/zij)  overweegt  het voor en tegen van de situatie niet en raakt niet verward in twijfels over de plaats waar hij (/zij) het beste kan inslaan. Hij aarzelt niet voor hij de grond bereikt, maar beweegt volledig zeker van zijn zaak terwijl hij (/zij) de aarde laadt met elektriciteit.

Wat moet men doen als het lijkt of iemand het beter heeft dan jou? Ik ben vaak blij in hun plaats. Ik heb ergens gelezen dat je naar de handeling van anderen moet kijken zoals een grootmoeder kijkt naar haar spelende kleinkinderen. Als ik mijn familie ontmoet geniet ik van hun vreugde. Ik voel het plezier van de kleintjes die spelen, de vlinders in de buik van tieners die voor het eerst hun lief voorstellen aan de familie, ik ben blij dat iemand een mooi en rustig huis heeft gevonden, etc.

De volgende keer dat ik een mooie foto op Instagram zie zal ik reageren met “Ik hoop dat je er evenveel van hebt genoten zoals het eruit ziet op de foto.

Gewoon enkele gedachten.

4 thoughts on “I wish I was there…/ Ik wou dat ik er was…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: