The black dot / De zwarte stip

Is there anything positive in anger? Discover it below.

Is er ook maar iets positief aan woede? Ontdek het hieronder.

 

English (klik hier voor Nederlands)

When I gave trainings in communication I often used the following exercise; I grabbed a big marker and started drawing a big dot on a big piece of paper. I did this slowly, careful not to leave any spot on the dot white. Then I asked “What do you see?”. This might be a good moment to stop reading for a while and wonder what you would have answered.

The answer was often “I see a black dot”. Only a handful of people gave answers like ” I see a door and a window. I also see a big sheet of paper, etc.” What is the point of this exercise? Well, when people are angry they only see one thing: that object/person/situation that is causing their anger.

This is not just another insight from the smooth boys and girls in sales and marketing. In his book “Rainbow of liberated Energy” Ngakpa Chögyam writes more or less  the same:

Whatever the form anger may take, it always has the effect that it makes our feel of presentness grow – we focus on one single point […] In a way we are very present in the here and now in our rage.

So far the statement. But how to get out of it? There is – as it is often the case in life – hope:

Because anger is bent form of clarity, it quite naturally still displays characteristics of it. We are not talking about two entirely different energies.

Hermits in Eastern countries probably have a whole array of techniques for that but how should we deal with our anger? Once again Ngakpa Chögyam rushes in to help:

But to discover clarity, or to polish the mirror we must end the treacherous process of justification. Justification is the authority that we come up with to validate our anger. Therefore it is important that we deny ourselves the misleading pleasure of justification.

The next time you are angry and can’t seem to get rid of it be aware of how present in the here and now you are. And try not to be like Muhammed Ali and “sting like a bee”.

Just some thoughts.

Nederlands

Toen ik communicatietrainingen gaf deed ik vaak de volgende oefening; Ik pak een zwarte stift en maak zorgvuldig een grote stip op het papier. Ik doe dit traag en grondig zodat het bolletje mooi ingekleurd is. Dan stel ik de vraag “Wat zie je?” Dit is misschien een goed moment om te stoppen met te lezen en te bedenken wat u zou antwoorden.

Vaak was het antwoord “een zwart bolletje”. Slechts een enkeling gaf antwoorden als “Ik zie een deur en een raam. Ik zie ook een groot vel papier, etc.” Wat is hier de moraal van het verhaal? Wel, als mensen kwaad zijn dan zien ze vaak slechts één ding: dat object/die persoon/ die situatie die hun woede opwekt.

Niet alleen de vlotte jongens en meisjes van sales en marketing zijn ooit tot dit inzicht gekomen. In het boek “De regenboog van energie” schrijft Ngakpa Chögyam min of meer hetzelfde:

Maar hoe woede zich ook manifesteert, altijd heeft hij de eigenschap ons gevoel van tegenwoordig-zijn te vergroten – we richten ons als het ware op één punt.[…] In zekere zin leven we heel sterk in het nu en zijn we heel aanwezig in onze toorn.

Tot daar de vaststelling. Maar hoe hieruit geraken? Er is -zoals vaak- hoop;

Omdat woede een verwrongen vorm van helderheid is, vertoont hij daar vanzelfsprekend nog eigenschappen van. We praten hier niet over twee totaal verschillende energieën.

Kluizenaars in Oosterse landen hebben hier vast allerlei technieken voor maar hoe moeten wij aan de slag met onze woede? Ook hier biedt Ngakpa Chögyam hulp:

Maar om die helderheid te ontdekken, of de spiegel op te poetsen moeten we een eind maken aan het verraderlijke proces van rechtvaardiging. Rechtvaardiging is de autoriteit die we bedenken om onze woede goed te praten – het is dus belangrijk we ons het misleidende genot van rechtvaardiging ontzeggen.

De volgende keer dat u boos bent en het u niet lukt dit van u af te schudden, word dan maar bewust hoe aanwezig in het hier en nu u bent. Het is zoals Cruijff zei: “Elk nadeel heb zijn voordeel”.

Gewoon enkel gedachten.

One thought on “The black dot / De zwarte stip”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: