My stories about mantras / Mijn verhalen over mantras

Dear reader,

I could quote all kinds of masters to relate to you what mantras are all about but I won’t. I think personal stories have more impact. Otherwise I wouldn’t write any blog posts.

Beste lezer,

Ik zou hier allerlei meesters kunnen citeren om aan te tonen waar het bij mantra’s om gaat maar ga dit niet doen. Ik denk dat persoonlijke verhalen meer impact hebben. Anders zou ik ook niet bloggen.

English (klik hier voor Nederlands)

Last week I was at the dentist to have a teeth pulled. I was quite nervous so I used a mantra of deity that helps healing. Beside mantras for healing there all kinds of others: for compassion, for granting wishes, to bless animals, etc. About a decade ago I decided not to use any mantras that are meant to benefit me only (e.g. for healing or granting wishes) so I ‘sinned’ against my own principles and said the mantra of the healing Buddha. It helped because the dentist asked me about the mantra and started relaxing me so that the procedure was without anxiety or pain.

My stepmother has had cancer. When she was ill, I asked her if it was OK that I did some mantras for her. It was. As a part of the meditation I wanted to send as much healing to her as possible so I visualized the deity in the room she was in. I was in my bedroom performing the ritual so I couldn’t see her. I started visualizing the room she was in and sent the healing rays to the spot she usually sits. Strangely the rays started bending to another side of the couch. When I was done I went into the living room and noticed my stepmother was sitting in another spot than usual.

About five years ago I blessed every meal I had with a mantra. It brought me great joy and peace throughout the day. One day I was waiting for the bus and all of the sudden I started thinking about the mantra and reciting it in silence without my conscious control. A few moments later I had to burp J

Just some thoughts.

Nederlands

Vorige week was ik bij de tandarts om een tand te laten trekken. Ik was nogal zenuwachtig dus begon ik een mantra te zingen die het genezen helpt. Er zijn heel wat mantra’s buiten geneeskrachtige mantra’s; voor mededogen,het vervullen van wensen, om dieren te zegenen, etc. Een tiental jaar geleden besloot ik geen mantra’s te gebruiken waar vooral ik zelf beter van werd (bv om te genezen of om wensen te vervullen). Dus ‘zondigde’ ik tegen mijn eigen principes en aanriep een helende Boeddha met een mantra. Het hielp want de tandarts vroeg wat over de mantra en maakte me zo rustig dat de ingreep zonder angst of pijn verliep.

Mijn stiefmoeder heeft kanker gehad. Toen ze nog ziek was vroeg ik haar of ik wat mantra’s aan haar mocht opdragen. Dat mocht. Voor een deel van de meditatie wou ik zoveel mogelijk geneeskracht naar haar sturen dus visualiseerde ik de godheid in de kamer waar ze zich bevond. Ik zat op dat tijdstip in mijn slaapkamer en kon haar dus niet zien. Ik begon stralen met genezing te sturen naar de plek waar ze gebruikelijk zat. Vreemd genoeg begonnen de stralen om te buigen en te stralen naar een andere plek op de zetel. Toen ik klaar was ging ik de woonkamer in om op te merken dat ze op een andere plek zat dan gebruikelijk.

Ongeveer vijf jaar geleden zegende ik elke maaltijd met een mantra. Dat bracht me veel vreugde en vrede doorheen de dag. Toen ik op een dag op de bus wachtte begon ik aan de mantra te denken en ze in stilte te reciteren zonder dat ik dat bewust deed. Even later moest ik een boertje laten J

Gewoon enkele gedachten.

2 thoughts on “My stories about mantras / Mijn verhalen over mantras”

  1. Een mantra is een krachtig iets. Net zoals de energie die je laat stralen via Reiki.
    Het voordeel van een mantra je spreekt en je woorden zijn de energie die voelbaar worden.
    Dirk ik gebruik het ook heel vaak met succes.

    Aum Shanthi

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: