Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 15 – Sound of Silence

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 15 – Sound of Silence – Nouela

English (klik hier voor Nederlands)

When I was a teacher in religious education I had an interesting exercise about silence and noise. I made a column for the word silence and one for the word noise. We then look at activities like studying, relaxing, reading, etc. Each and every time we did this both columns were full. This meant that some studied with silence, others with noise and likewise for other activities. The message of the exercise was that whether one needs noise or silence differs from person to person.

I sometimes notice I use the music on my mp3 in order to dilute or push away certain emotions. Sometimes it is something innocent like pushing away boredom when waiting for the bus but whenever I come across a sad song like the one of this week everything that was suppressed comes out.

Some Buddhist also think that music can be used as a kind of drug. Some lay Tibetan Buddhist take a vow where one –among other things -intends not to listen to music. In some retreats it is advised not to read because it crams your mind. I think the same applies for music. So, now that you have read /and or listened I advise you to take a walk or meditate so that your head becomes less heavy.

Just some thoughts.

Nederlands

Week 15 – Sound of Silence – Nouela

Toen ik leraar godsdienst was deed ik altijd een interessante oefening over stilte en lawaai. Ik maak een kolom voor stilte en één voor lawaai. Dan keken we naar activiteiten als studeren, ontspannen, lezen, etc. Elke keer stonden beide kolommen vol. Dit wou zeggen dat sommigen goed studeerden met stilte, waarbij anderen lawaai verkozen. De boodschap van de oefening is dat het nood hebben aan geluid en stilte voor iedereen anders is.

Ik merk soms op dat ik de muziek op mijn mp3 gebruik om bepaalde gevoelens te verdunnen of weg te duwen. Soms gaat het over iets onschuldig zoals verveling bestrijden wanneer ik op de bus wacht maar als ik dan een lied hoor zoals het lied van deze week komt alles dat onderdrukt werd naar boven.

Sommige Boeddhisten beschouwen muziek als een drug. Sommige lekenvolgelingen van het Tibetaanse Boeddhisme leggen daarom een gelofte af waarbij ze onder anderen zich voornemen niet naar muziek te luisteren. Tijdens sommige retraites is het ook aan te raden niet te lezen omdat je daarmee je je hoofd volpropt met gedachten. Ik denk dat hetzelfde geldt voor muziek. Dus, nu u dit gelezen of beluisterd hebt raad ik u aan om eens een wandeling te maken of te mediteren zodat u het wat minder zwaar kan maken in uw hoofd.

Gewoon enkele gedachten.

5 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 15 – Sound of Silence”

 1. Nooit, maar dan ook nooit zal ik er voor kiezen om zonder muziek verder te leven. Muziek is voor mij van levensbelang. Ik gebruik muziek ook juist om gevoelens te versterken, soms sombere- soms opgewekt gevoelens.
  Deze uitvoering van het nummer door Nouela kende ik niet. Dank hier voor het is prachtig.

  Like

  1. Ik ben ook nog niet zo ver, hoor. Sommige Boeddhisten lukt dit wel maar ze zijn in de minderheid. Bedankt voor je compliment ivm de keuze van de uitvoering van het nummer. Ik probeer steeds het onderste uit de kan te halen. Ik heb even getwijfeld of die uitvoering niet te somber was maar ze paste naar mijn inzien bij mijn tekst.

   Liked by 1 person

 2. Ik reageer graag Dirk 🙂 Ten eerste ben ik opgevoed bij mijn grootouders, mijn grootvader was dirigent. Klassieke muziek dus, maar ook heel wat jazz. Ik hou heel veel van jazz en van dixie, dat kan je niet loskoppelen. Klassiek kan ik pruimen, maar ik hou meer van metal, mijn grootvader begreep dat zeer goed, het ligt immers niet zo ver van klassieke muziek af. Een leven zonder muziek kan ik mij niet voorstellen. Als ik immens triest ben, wat helaas veel te vaak gebeurd is de voorbije jaren, zet ik hardcore metal aan. Ik word daar blij van, het geeft mij energie. Al heb ik ooit absolute stilte geëist omdat ik een gedicht las dat mij tot tranen toe bewoog. Ik zoek het even op en post het hierna (als ik het vind).

  Like

  1. Et voila:
   Ik
   ben niet bang
   voor wat er
   zal gebeuren.

   Er zullen
   witte dieren
   door het veld
   gaan lopen
   en dat
   zal alles zijn.
   (Jan Arends, Lunchpauzegedichten, blz. 60)

   Daar was ik dus helemaal “van mijn melk” van 🙂

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: