Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 12 – Clair de Lune

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 12 – Clair de Lune – Claude Debussy

English (klik hier voor Nederlands)

This piece of music makes me think back to the time I was 12 years old. At that time this track was used in commercials on Dutch television to make people aware of the environment. At that time some people debated whether it really was that serious. Hence the commercials to make people think about it.

At that time people started realizing that CFCs cause global warming. CFCs are a good example of how we in the West want to separate things. CFC is a gas that was cheap to produce and in the test tube it didn’t react with any other chemicals. Consequence: CFCs were mass produced but once they were at high altitude they did react, with ozone. Ozone is a protective layer in the atmosphere that prevents our planet from heating up. Once CFCs started eating up ozone the earth started to warm up.

In the West we like experiments in test tubes because if all other things remain the same and you only change a few things you can be sure that that change stems from the experimenters manipulations. Or so we in the West think. In the East they realize that nothing can be completely separated. Everything is online with everything else, as they say in cyberspace. If we are wise the hand will not hurt the leg simply because the hand realizes it is connected with the leg by a body and what damages the leg may also damage the hand.

When you realize that every atom in the universe is connected with every other atom you think twice before hurting the environment.

Just some thoughts.

Nederlands

Week 12 – Clair de Lune – Claude Debussy

Deze muziek doet neemt me terug naar de tijd waar ik 12 jaar oud was. Toen werd dit nummer gebruikt in reclamespotjes op de Nederlandse televisie om mensen milieubewustzijn bij te brengen. Toen werd er nog aan getwijfeld of het allemaal wel zo erg was. Vandaar deze spotjes om mensen hierover te doen nadenken.

Gedurende diezelfde tijd begon men te beseffen dat Cfk’s opwarming van de aarde veroorzaakten. Cfk’s zijn een goed voorbeeld van hoe we het Westen steeds dingen willen isoleren. CFK was een drijfgas dat gemakkelijk te maken en in de reageerbuis niet met andere producten reageerde. Gevolg: Cfk’s werden massaal gefabriceerd maar eenmaal in de atmosfeer begonnen ze wel te reageren, met ozon. Ozon is een beschermlaag in de atmosfeer dat verhindert dat onze planeet opwarmt. Wanneer Cfk’s eenmaal ozon begon te consumeren begon de aarde op te warmen.

In het Westen houden we van proefjes in reageerbuisjes omdat we geloven dat als we alles hetzelfde laten, maar enkele dingen veranderen en er iets verandert dat dit het gevolg is van ons experiment. Zo denken we toch in het Westen. In het Oosten beseft men dat niets volledig van de rest kan worden gescheiden.           Alles is online met al de rest, zou men in cyberspace zeggen. Als we slim zijn zal de hand ons been niet pijnigen omdat die hand beseft dat ze verbonden is met dat been en dat wat schadelijk is voor het been ook schadelijk kan zijn voor de hand.

Wanneer je je bewust bent dat elke atoom in het heelal verbonden is met elke andere atoom denk je twee keer na voor je het milieu verder beschadigt.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 12 – Clair de Lune”

  1. Langzaam, heel langzaam begint het tot de homo sapiens die te dringen. Maar er zijn nog te veel mensen die geen afstand willen doen van alle vervuilende materie.

    Like

  2. Dat doe ik zeker, denken hoe alles met elkaar verbonden is. Alleen geloof ik geen drol van die hele klimaatopwarmings-hype. Het is gewoon the way of the world. Vandaag warmen we op, morgen koelen we af. Zo is het altijd geweest, zo zal het altijd zijn. Als er één ding te zeggen valt is dat het feit dat er tegenwoordig 7 miljard mensen op deze aardkloot zijn. Dat is te veel. Wie de kimaatopwarming (die trouwens geheel natuurlijk is) wil stoppen, moet ophouden met kinders kweken, die in bakfietsen stoppen om daarna toch een SUV te kopen om de kinders aan de schoolpoort te droppen. Ai, ik heb zeker weer iemand beledigd?

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: