Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 21 – Who you love

 

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 21 – Who you love – John Mayer

English (klik hier voor Nederlands)

I haven’t been in a relationship for more than 6 years. It has been that long that I don’t quite remember how long exactly. During that time I have kept in mind that one day I will be a monk. Maybe potential partners can feel this in some way. It could also be that in my subconscious I do not want a relation in order not to hurt my partner at the time when I do become a monk.

There have been periods where I was desperately in search of love but luckily I remembered the advice of a good friend of mine who takes care of the temple: “If it is on your path, it is on your path.”

In my environment I did not have good examples; both my father and my sister divorced. In one of his books Tulku Lama Lobsang makes this remark about love:

Another misunderstanding about love is that we often expect that the other one will entertain us and make us feel happy. If (s)he doesn’t, (s)he is not worth our love. This shows that when we say “I love you” it is often a camouflage to saying “I love myself”. (source: Blind Geloof, Tulku Lama Lobsang, Nangten Menlang 2007)

Luckily there is hope. A good relationship is according to Lobsang:

When someone truly loves you, it doesn’t matter what you do: (s)he will always look upon you as a kind person and that will make his/her happiness bigger. (source: Blind Geloof, Tulku Lama Lobsang, Nangten Menlang 2007)

What is my personal opinion on the matter? Well, both in love and in happiness there can be a doubt whether you are truly in love or truly happy because there can always be something better out there. The real art is being satisfied with what you have because in my view true happiness (enlightenment) and true love exist.

Just some thoughts.

Nederlands

Ik heb al meer dan 6 jaar geen relatie. Het is zo lang geleden dat ik niet meer zeker weet hoe lang precies. Gedurende die tijd liep ik rond met het idee om een monnik te worden. Misschien merken potentiële partners dit op de één of de andere manier. Het zou ook kunnen dat ik diep van binnen geen relatie wil omdat ik geen partner wil kwetsen als ik uiteindelijk toch monnik word.

Er zijn periodes geweest waarin ik hopeloos op zoek was naar de liefde maar geluk herinnerde ik mij de wijze woorden van een vriendin die voor de tempel in Huy zorgt: “Als het op je pad ligt, ligt het op je pad.”

In mijn omgeving heb ik niet bepaald lichtende voorbeelden; zowel mijn vader als mijn zus zijn gescheiden. In een van zijn boeken maakt Tulku Lama Lobsang de volgende opmerking over de liefde:

Een ander misverstand over liefde is dat we vaak verwachten dat de ander ons zal vermaken en gelukkig doen voelen. Als hij dat niet doet, dan verdient hij/zij onze liefde niet. Dit toont aan dat het gezegde ‘ik hou van je’ vaak een camouflage is voor ‘ik hou van mezelf’. (bron: Blind Geloof, Tulku Lama Lobsang, Nangten Menlang 2007)

Gelukkig is er hoop. Volgens Lobsang is een goede relatie:

Als iemand echt van je houdt maakt het niet uit wat je doet: hij/zij zal je altijd bekijken als een lief persoon en dat zal zijn/haar eigen geluk doen toenemen. (bron: Blind Geloof, Tulku Lama Lobsang, Nangten Menlang 2007)

Wat denk ik hier nu zelf over? Wel, zowel bij geluk als in de liefde kan er twijfel ontstaan of men echt verliefd of gelukkig is omdat er altijd iets beter kan zijn. Het is de kunst tevreden te zijn met wat je hebt want volgens mij bestaan waar geluk (verlichting) en geluk echt.

Gewoon enkele gedachten.

4 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 21 – Who you love”

    1. Ik ben het met je eens. “Ligt het op je pad, dan ligt het op je pad.” Zegt een goede vriendin van mij altijd.

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: