Let your voice be heard. / Laat uw stem horen

We shall listen, when you wish to speak. We will speak, when you wish to listen, as long as the wind, wants to be silent. (Dante’s Divina Comedia)

Wij zullen luisteren, als gij wenst te spreken, wij zullen spreken, als gij wenst te luisteren, zolang de wind, als nu, wat stil wil wezen. (Dante’s Divina Comedia)

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: