Let your voice be heard. / Laat uw stem horen

We shall listen, when you wish to speak. We will speak, when you wish to listen, as long as the wind, wants to be silent. (Dante’s Divina Comedia)

Wij zullen luisteren, als gij wenst te spreken, wij zullen spreken, als gij wenst te luisteren, zolang de wind, als nu, wat stil wil wezen. (Dante’s Divina Comedia)

Continue reading – Verder lezen

Time to listen to you / Tijd om naar u te luisteren

for blogs: scroll down / voor blogs: blader naar beneden
for survey: click here / voor vragenlijst: klik hier

English (klik hier voor Nederlands)

“The word ‘listen’ contains the same letters as the word ‘silent’.” – Alfred Brendel

Let your voice be heard. Feel free to participate in our survey. The survey is anonymous (no IP-addresses will be stored, for example). The survey takes approximatelly 4 minutes. You can participate until the end of February. I advise you to do this as soon as possible because once you have participated you have access to the results of the survey.

click here to participate

Nederlands

“Mensen, die veel en onbevangen luisteren, hebben ook het meest te vertellen.” – Godfried Bomans.

Laat uzelf horen. Neem gerust deel aan onze vragenlijst. De vragenlijst is anoniem (er worden geen IP-adressen opgeslagen bv) De vragenlijst kan in ongeveer 4 minuten worden ingevuld. U kan deelnemen tot eind Februari. Ik raad u echter aan dit zo snel mogelijk te doen want als u eenmaal heeft deelgenomen heeft u ook toegang tot de resultaten van de vragenlijst.

klik hier om deel te nemen

%d bloggers like this: