Bench 7 / Banc 7 / Bankje 7 (2/3)

Does no good: disease (Bas, son of Max Zilverberg)

La maladie respiratoire (Bas, fils de Max Zilverberg)

“Goed” ziek zijn (Bas, zoon van Max Zilverberg)

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Churching for…3/ La pro-messe 3 / Kerkenkijker 3

Photographs of churches with texts from Dante.

Photos d’ églises accompagnés de textes par Dante.

Foto’s van kerken met teksten van Dante.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Churching for…2/ La pro-messe 2 / Kerkenkijker 2

Photographs of churches with texts from Dante.

Photos d’ églises accompagnés de textes par Dante.

Foto’s van kerken met teksten van Dante.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Coarse Sand / Sable Grossier / Grof Zand

Memories involving sand.

Mémoires autour de sable.

Herinneringen aan zand.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Churching for…1/ La pro-messe 1 / Kerkenkijker 1

Photographs of churches with texts from Dante.

Photos d’ églises accompagnés de textes par Dante.

Foto’s van kerken met teksten van Dante.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Bench 9 / banc 9 / bankje 9 (3/3)

Stan Vereert (son of Hendrik Vereert) – Being Gay

Stan Vereert (fils de Hendrik Vereert) – Homosexualité

Stan Vereert (zoon van Hendrik Vereert) – Homoseksualiteit

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Bench 9 / banc 9 / bankje 9 (2/3)

Being Left-handed

Gaucher

Linkshandig zijn

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

bench 9 / banc 9 / bankje 9 (1/3)

Differences, divergencies and diversity

Différer fait compléter

Wat maakt het verschil?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Basket, ket! (2/2)

The link between basket and a tragic event.

Le lien entre basket et un événement tragique.

Het verband tussen basket en een tragische gebeurtenis.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen
%d bloggers like this: