Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 22 – Fly

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 22 – Fly – Ludovico Einaudi

Continue reading – Verder lezen

Unknown hermit, huge literary impact / Onbekende kluizenaar, grote literaire invloed

English (klik hier voor Nederlands)

The poems below have been written by a hermit source: “Koude Berg”, Han Shan, Asoka 2010). We do not know his /her name but that does not mean that his work is insignificant.

Enjoy these poems and your weekend!

Just some thoughts.

Nederlands

De hieronder afgebeelde gedichten werden geschreven door een kluizenaar (bron: “Koude Berg”, Han Shan, Asoka 2010). We kennen zijn/haar naam niet maar dat doet geen afbreuk aan de pracht van het literaire werk.

Geniet van de gedichten en van je weekend!

Gewoon enkele gedachten.
Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 6 – Parole / Gebabbel

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 6 – Parole

Continue reading – Verder lezen

2 Haiku for the weekend / 2 Haiku’s voor het weekend

English (klik hier voor Nederlands)

Get inspired by these poems below. I also have a little challenge for you; Finish the second haiku below. At the end of the weekend I will post the complete haiku.
quote 11 - Engwm72dpi

Mountains and plains…

(complete the haiku and write your self-made poem in the comments)


update on Sunday evening:

Thank you for sharing your haikus. Here’s the complete haiku:

Mountains and plains

all are taken by the snow —

nothing remains

(Naito Joso (1661-1704)

Nederlands

Laat u inspireren door onderstaande gedichten. Ik heb ook een kleine uitdaging voor u; Vervolledig de tweede haiku onderaan. Op het einde van het weekend zet ik de volledige haiku online.

quote 11 - Nedwm72dpi

Bergen en vlakten…

(vervolledig de haiku en schrijf je zelfgemaakt gedicht in de commentaren)


update op Zondagavond:

Bedankt voor het delen van je haiku’s. Dit is de volledige haiku:

Bergen en vlakten

zijn allemaal ingenomen door de sneeuw —

niets blijft er over

(Naito Joso (1661-1704)

2 poems for the weekend / 2 gedichten voor het weekend

English (klik hier voor Nederlands)

Get inspired by these poems below. I also have a little challenge for you; Can you determine if the authors of these poems are still alive? You can find the answer below.

Enjoy your weekend!

quote 8 - Engwm72dpiquote 9 - Engwm72dpi

Are the authors of these poems still alive? Yes, they are. They are contemporary American Buddhist writers. The first poem was written by Alexis Rotella who has a background in Zen. The second poem was written by Steve Sanfield who has a background in Tibetan Buddhism and Zen.
 
Nederlands

Krijg inspiratie dankzij onderstaande gedichten. Ik heb ook een kleine opdracht voor u; Kan u bepalen of de schrijvers van deze gedichten nog leven? Onder de citaten vindt u het antwoord.

Fijn weekend!

quote 8 - Nedwm72dpiquote 9 - Nedwm72dpi

Leven de schrijvers van deze gedichten nog? Jazeker! Ze zijn geschreven door hedendaagse Amerikaanse boeddhistische schrijvers. Het eerste gedicht werd geschreven door Alexis Rotella. Zij heeft een Zen achtergrond. Het tweede gedicht werd geschreven door Steve Sanfield die een achtergrond heeft in Tibetaanse Boeddhisme en Zen.

It is a pleasure / Het is een plezier

English (klik hier voor Nederlands)

DSCN1154 mw 72 dpi
Photo of nature as in Japanese paintings

It is a pleasure to tell you all about a nice blog about Japan. It is in Dutch but there also is an instagram account  with nice pictures.

For this occasion I chose a Japanese poem. It is about how the small things in life bring happiness. In Zen Buddhism daily life is seen as something sacred. Whether it is eating or drinking tea, it has to be done with full meditative attention.

I’ve also chosen a picture of nature because somehow it makes me think of Japanese paintings.

Tanoshimu! (Enjoy in Japanese)

Nederlands

DSCN1154 mw 72 dpi
Foto van de natuur zoals in een Japans schilderij

Het is een plezier u te vertellen over een mooie blog over Japan.  De blog is in het Nederlands en je kan het ook vinden op instagram met mooie foto’s.

Voor deze gelegenheid heb ik een Japans gedicht gekozen. Het gaat over hoe de kleine dingen in het leven geluk brengen. In het Zen Boeddhisme is het alledaagse ook heilig. Of je nu eet of thee drinkt, alles moet met een volledig meditatief bewustzijn gedaan worden.

Ik heb ook een foto uitgekozen van de natuur omdat het mij op de één of andere manier doet denken aan Japanse schilderijen.

Tanoshimu! (Geniet ervan in het Japans)

Poem / Gedicht

Poem: Solitary pleasures – Tachibana Akemi (1812-1868)

It is a pleasure
When, spreading out some paper
I take brush in hand
And write far more skilfully
Than I could have expected.

It is a pleasure
When after a hundred days
Of twisting my words
Without success, suddenly
A poem turns out nicely.

.
It is a pleasure
When, rising in the morning
I go outside and
Find that a flower has bloomed
That was not there yesterday.

.
It is a pleasure
When, a most infrequent treat,
We’ve fish for dinner
And my children cry with joy
“Yum-yum!” and gobble it down.
.
.
.
It is a pleasure
When, in a book by chance
I am pursuing,
I come on a character
Who is exactly like me.

It is a pleasure
When, without receiving help,
I can understand
the meaning of a volume
Reputed most difficult.
.

It is a pleasure
When, in these days of delight
In all things foreign,
I come across a man who
Does not forget our Empire.

Gedicht: Plezier voor mezelf – Tachibana Akemi (1812-1868)

Het is een plezier
wanneer ik het papier voor mij uitspreid
Ik neem een borstel in de hand
en veel behendiger schrijf
dan ik had kunnen verwachten

Het is een plezier
wanneer na honderd dagen
van het kronkelen van mijn woorden
zonder succes, plots
een mooi gedicht eruit komt

Het is een plezier
wanneer, na het ‘s ochtends opstaan
Ik naar buiten ga en
een bloem vindt die bloeit
die er gisteren niet was.

Het is een plezier
wanneer, een zeldzame beloning
wij vis eten als maaltijd
en mijn kinderen vreugdevol roepen
“Jam-Jam” en het binnenschrokken.

Het is een plezier
wanneer, per toeval in een boek
die ik lees
ik een personage tegenkom
die precies is zoals ik.

Het is een plezier
wanneer, zonder enige hulp
ik kan verstaan
wat de betekenis is van een werk
dat bekend is om zijn moeilijkheid.

Het is een plezier
wanneer, in deze dagen van verrukking
In alles dat buitenlands is
Ik iemand tegenkom die
ons Rijk niet vergeet.


%d bloggers like this: