The Marguerite Duras list (1/2) / La liste Marguerite Duras (1/2) / De Marguerite Duras Duras lijst (1/2)

First part of the list and a Buddhist lesson.

Première partie de la liste et une leçon bouddhiste.

Eerste deel van de lijst en een Boeddhistische les.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Farty Towels (3/3)

A hotel as the metaphor for my personality.

Un hôtel comme métaphore de ma personnalité.

Een hotel als metafoor voor mijn persoonlijkheid.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Farty Towels (2/3)

A hotel as the metaphor for my personality.

Un hôtel comme métaphore de ma personnalité.

Een hotel als metafoor voor mijn persoonlijkheid.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Farty Towels (1/3)

A hotel as the metaphor for my personality.

Un hôtel comme métaphore de ma personnalité.

Een hotel als metafoor voor mijn persoonlijkheid.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

TP 2.2. (2/3)

Science-Fiction based on Buddhist texts / Science-Fiction basée sur textes Bouddhistes / Sciencefiction gebaseerd op Boeddhistische teksten

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

TP 2.1. (1/3)

Science-Fiction based on Buddhist texts / Science-Fiction basée sur textes Bouddhistes / Sciencefiction gebaseerd op Boeddhistische teksten

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

The Marguerite Duras list (1/2) / De Marguerite Duras Duras lijst (1/2)

First part of the list and a Buddhist lesson.

Eerste deel van de lijst en een Boeddhistische les.

Continue reading – Verder lezen

Buddha Shakyamuni Science Fiction 1.2 (2/3)

Zooming in out of space. Second and last part of the story

Inzoomen vanuit de ruimte. Tweede en laatste deel van het verhaal

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 7 – Tango zonder woorden

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’ 

Week 7- Tango zonder woorden – De mens

music clip: Tango zonder woorden

Continue reading – Verder lezen