Formulating to do lists in a different way – To do lijstjes op een andere manier verwoorden

Great minds think alike. When I was thinking about a blogpost on to-do-lists another blogger posted a blog about it. You can find her (Dutch) blogpost here. Her article is about how to use them. That is not what this blogpost is about. We will try to find a new way of expressing ‘to do’. The philosophy behind this is “We are a human being, not a human-doing”

Gek hoe mensen soms hetzelfde denken. Toen ik aan het denken was over een blogpost over to-do-lijjstjes was een andere blogger me voor. Je vindt haar blogpost hier. Haar artikel gaat eerder over hoe je ze moet gebruiken. Dat is niet het onderwerp van deze blogpost. Wij zullen ons hier focussen op hoe je ‘to-do-lijstje’ anders kunt verwoorden. We gaan hierbij uit van het principe van ‘zijn’ in plaats van ‘doen’.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: