21/05/2022 Shrines for the ordinary/ Qui n’honore pas la modeste/ Wie het kleine niet eert

A photoshoot in Dendermonde.

Un reportage à Dendermonde.

Een sessie in Dendermonde.

Click here for explanation of theme. / Cliquez ici pour plus d’ explications. / Klik hier voor meer uitleg.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

25/04/2022 – Shrines for the ordinary (2)/ Qui n’honore pas la modeste (2) / Wie het kleine niet eert (2)

A photoshoot in Vorselaar.

Un reportage à Vorselaar.

Een sessie in Vorselaar.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

25/04/2022 – Shrines for the ordinary / Qui n’honore pas la modeste / Wie het kleine niet eert

A photoshoot in Vorselaar.

Un reportage à Vorselaar.

Een sessie in Vorselaar.

Click here for explanation of theme. / Cliquez ici pour plus d’ explications. / Klik hier voor meer uitleg.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Churching for…3/ La pro-messe 3 / Kerkenkijker 3

Photographs of churches with texts from Dante.

Photos d’ églises accompagnés de textes par Dante.

Foto’s van kerken met teksten van Dante.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

27/08/2020 – Traces (1)

A photoshoot in Louvain.

Un reportage à Louvain.

Een sessie in Leuven

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

17/09/2020 – Shrines for the ordinary (2)/ Qui n’honore pas la modeste (2) / Wie het kleine niet eert (2)

A photoshoot in Ghent.

Un reportage à Gand.

Een sessie in Gent.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

17/09/2020 – Shrines for the ordinary (1)/ Qui n’honore pas la modeste (1) / Wie het kleine niet eert (1)

A photoshoot in Ghent.

Un reportage à Gand.

Een sessie in Gent.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

20/06/2020 – Shrines for the ordinary / Qui n’honore pas la modeste / Wie het kleine niet eert

A photoshoot in Louvain.

Un reportage à Louvain.

Een sessie in Leuven.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Shrines for the ordinary / Brussels and Louvain October 2019 / Brussel en Leuven Oktober 2019

English (Nederlands: zie beneden)

Does the ordinary become special when in contact with the spiritual? Does the tension express itself in dialogue or conflict? A study.

Just a thought.

Nederlands

Worden gewone dingen buitengewoon als ze in contact komen met het spirituele?  Uit de spanning tussen het gewone en het spirituele zich in dialoog of in conflict? Een onderzoek.

Gewoon maar een gedachte.

Continue reading – Verder lezen

Shrines for the ordinary / Pari(j)s August(us) 2019

English (Nederlands: zie beneden)

Does the ordinary become special when in contact with the spiritual? Does the tension express itself in dialogue or conflict? A study.

Just a thought.

Nederlands

Worden gewone dingen buitengewoon als ze in contact komen met het spirituele?  Uit de spanning tussen het gewone en het spirituele zich in dialoog of in conflict? Een onderzoek.

Gewoon maar een gedachte.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: