Quote for the weekend 1 / citaat voor het weekend 1

English (klik hier voor Nederlands)

Get inspired by the quote below. Enjoy your weekend!
quote 7 - Engwm72dpi

Nederlands

Krijg inspiratie dankzij onderstaand citaat. Fijn weekend!

quote 7 - Nedwm72dpi

It is a pleasure / Het is een plezier

English (klik hier voor Nederlands)

DSCN1154 mw 72 dpi
Photo of nature as in Japanese paintings

It is a pleasure to tell you all about a nice blog about Japan. It is in Dutch but there also is an instagram account  with nice pictures.

For this occasion I chose a Japanese poem. It is about how the small things in life bring happiness. In Zen Buddhism daily life is seen as something sacred. Whether it is eating or drinking tea, it has to be done with full meditative attention.

I’ve also chosen a picture of nature because somehow it makes me think of Japanese paintings.

Tanoshimu! (Enjoy in Japanese)

Nederlands

DSCN1154 mw 72 dpi
Foto van de natuur zoals in een Japans schilderij

Het is een plezier u te vertellen over een mooie blog over Japan.  De blog is in het Nederlands en je kan het ook vinden op instagram met mooie foto’s.

Voor deze gelegenheid heb ik een Japans gedicht gekozen. Het gaat over hoe de kleine dingen in het leven geluk brengen. In het Zen Boeddhisme is het alledaagse ook heilig. Of je nu eet of thee drinkt, alles moet met een volledig meditatief bewustzijn gedaan worden.

Ik heb ook een foto uitgekozen van de natuur omdat het mij op de één of andere manier doet denken aan Japanse schilderijen.

Tanoshimu! (Geniet ervan in het Japans)

Poem / Gedicht

Poem: Solitary pleasures – Tachibana Akemi (1812-1868)

It is a pleasure
When, spreading out some paper
I take brush in hand
And write far more skilfully
Than I could have expected.

It is a pleasure
When after a hundred days
Of twisting my words
Without success, suddenly
A poem turns out nicely.

.
It is a pleasure
When, rising in the morning
I go outside and
Find that a flower has bloomed
That was not there yesterday.

.
It is a pleasure
When, a most infrequent treat,
We’ve fish for dinner
And my children cry with joy
“Yum-yum!” and gobble it down.
.
.
.
It is a pleasure
When, in a book by chance
I am pursuing,
I come on a character
Who is exactly like me.

It is a pleasure
When, without receiving help,
I can understand
the meaning of a volume
Reputed most difficult.
.

It is a pleasure
When, in these days of delight
In all things foreign,
I come across a man who
Does not forget our Empire.

Gedicht: Plezier voor mezelf – Tachibana Akemi (1812-1868)

Het is een plezier
wanneer ik het papier voor mij uitspreid
Ik neem een borstel in de hand
en veel behendiger schrijf
dan ik had kunnen verwachten

Het is een plezier
wanneer na honderd dagen
van het kronkelen van mijn woorden
zonder succes, plots
een mooi gedicht eruit komt

Het is een plezier
wanneer, na het ’s ochtends opstaan
Ik naar buiten ga en
een bloem vindt die bloeit
die er gisteren niet was.

Het is een plezier
wanneer, een zeldzame beloning
wij vis eten als maaltijd
en mijn kinderen vreugdevol roepen
“Jam-Jam” en het binnenschrokken.

Het is een plezier
wanneer, per toeval in een boek
die ik lees
ik een personage tegenkom
die precies is zoals ik.

Het is een plezier
wanneer, zonder enige hulp
ik kan verstaan
wat de betekenis is van een werk
dat bekend is om zijn moeilijkheid.

Het is een plezier
wanneer, in deze dagen van verrukking
In alles dat buitenlands is
Ik iemand tegenkom die
ons Rijk niet vergeet.


Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 3

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 3 – Everything must change – Sarah Vaughan

(click here for song on youtube) (click here for playlist on spotify)

Continue reading – Verder lezen

When the student is ready… / Als de leerling klaar is…

Why a certain yoga teacher training is not for me yet.
Waarom ik voorlopig niet deelneem aan een opleiding tot yoga leraar.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 2

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 2 – Raymond van het Groenewoud – Maanlicht
(click here for song on youtube)(click here for playlist on spotify)Lyrics click here for lyrics / klik hier voor liedjestekst

Continue reading – Verder lezen

Stay Jung, eat more Freud / Blijf Jung, eet meer Freud

Discussion about Freud, Jung and Buddhism avoiding the word ‘ego’ as it is a source of misunderstanding.
Iets over Freud, Jung en het Boeddhisme zonder het woord ‘ego’ te gebruiken omdat dit leidt tot misverstanden.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / soundtrack van een jaar – week 1

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. For those who use spotify I have made a playlist on spotify with the title ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar Youtube. Voor de gebruikers van spotify heb ik een afspeellijst gemaakt met de titel ‘Dirk Pieters – soundtrack of a year’

Week 1 – Nina Simone – Ain’t got no, I got life

(click here for song on youtube)  – (click here for playlist on spotify)

Continue reading – Verder lezen

New Year’s resolutions

One can always improve. So I have New Year’s resolutions too. I will try to accomplish those resolutions in a different way than usual. Most people set a conscious intention. When this doesn’t work, there is a more effective way;

Lees verder “New Year’s resolutions”

%d bloggers liken dit: