Bench 4 / Banc 4 / Bankje 4 (1/3)

Unique

Unique

Uniek

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

My Marguerite Duras list (2/2) / Ma liste Marguerite Duras (2/2) / Mijn Marguerite Duras Duras lijst (2/2)

Second part of the list and another Buddhist lesson.

Deuxième partie de la liste et une autre leçon bouddhiste.

Tweede deel van de lijst en weer een Boeddhistische les.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Fermette

Is there enough nature to satisfy all of our desire for tranquillity?

Y a-t-il assez de nature pour satisfaire tout de notre désir de tranquillité ?

Is er voldoende natuur om aan al onze verlangens naar rust te voldoen?

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Religious practices from around the globe I like (2/3): bowing and prostrating / Religieuze praktijken van deze planeet die ik leuk vind (2/3): neerbuigingen

Bowing and prostration in Judaism, Christianity, Zen Buddhism and Tibetan Buddhism.

Buigen en neerbuigen in het Jodendom, Christendom, Zen Boeddhisme en Tibetaans Boeddhisme.

Continue reading – Verder lezen

Japanese Gardens (2/2) / Japanse tuinen (2/2)

This week I am in a Tibetan monastery so I won’t be responding to any messages. I have thought about you guys and posted some pictures from my latest visit to the Japanese gardens in Hasselt.

Enjoy!

Deze week zit ik in een Tibetaans klooster en kan dus niet reageren op berichten. Ik heb wel aan jullie gedacht en enkele foto’s online gezet van mij laatste bezoek aan de Japanse tuinen in Hasselt.

Geniet ervan!

Continue reading – Verder lezen

Japanese Gardens (1/2) / Japanse tuinen (1/2)

This week I am in a Tibetan monastery so I won’t be responding to any messages. I have thought about you guys and posted some pictures from my latest visit to the Japanese gardens in Hasselt.

Enjoy!

Deze week zit ik in een Tibetaans klooster en kan dus niet reageren op berichten. Ik heb wel aan jullie gedacht en enkele foto’s online gezet van mij laatste bezoek aan de Japanse tuinen in Hasselt.

Geniet ervan!

Continue reading – Verder lezen

A clean mind in a clean home / een schone geest in een schoon huis

The Buddhist view on cleaning.
De Boeddhistische visie op schoonmaken.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: