Love for beginners (2/2) / L’amour pour débutants (2/2) / Liefde voor beginners (2/2)

Poetry from around the globe.

Poèmes d’ amour aux quatre coins du monde.

Liefdespoëzie van de hele wereld.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Love for beginners (1/2) / L’amour pour débutants (1/2) / Liefde voor beginners (1/2)

Poetry from around the globe.

Poèmes d’ amour aux quatre coins du monde.

Liefdespoëzie van de hele wereld.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Best wishes in the Buddhist way / Des vœux à la façon des Boudhhistes / Boeddhistische gelukwensen

A wish that differs from the usual.

Un vœu qui dévie de l’habituel.

Een ietwat ongewone wens.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

Tomorrow everything starts / Demain tout commence / Morgen zal alles beginnen

How we fail to realise that ‘tomorrow’ is not a certainty.

La manière dont on ne se réalise pas que ‘demain’ est une incertitude.

Hoe we vergeten dat ‘morgen’ niet zeker is.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

TP 1 (5/5)

Part 2 out of 2 of the explanation.

Partie 2 sur 2 de l’ explication.

Deel 2 van 2 van de uitleg.

Click here for introduction. / Cliquez ici pour l’introduction. / Klik hier voor inleiding.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen

The Marguerite Duras list (1/2) / De Marguerite Duras Duras lijst (1/2)

First part of the list and a Buddhist lesson.

Eerste deel van de lijst en een Boeddhistische les.

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 9 – Burn

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

“[…]the only people for me are the mad ones, the ones who are mad to live, mad to talk, mad to be saved, desirous of everything at the same time, the ones who never yawn or say a commonplace thing, but burn, burn, burn like fabulous yellow roman candles exploding like spiders across the stars and in the middle you see the blue centerlight pop and everybody goes “Awww!” – Jack Kerouac

Klik hier voor uitleg over het thema

“[…] de enige mensen voor mij zijn de gekken, degenen die gek zijn om te leven, gek om te praten, gek om gered te worden, verlangend naar alles op hetzelfde moment, degenen die nooit gapen of iets alledaags zeggen, maar branden, branden, branden als fantastische gele Romeinse kaarsen die als spinnen over de sterren exploderen en in het midden zie je de blauwe lichgt opsprigen en iedereen zegt”aw!” – Jack Kerouac

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 8 – Karma Police

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’

Week 8 – Karma Police – Radiohead

click here for song / klik hier voor lied

Continue reading – Verder lezen

Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 7 – Tango zonder woorden

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’ 

Week 7- Tango zonder woorden – De mens

music clip: Tango zonder woorden

Continue reading – Verder lezen

The Groove / Begane paden

Why routine is more dangerous than boredom.

Waarom routine gevaarlijker is dan verveling.

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: