Windowhopping / La fenêtre et le néant /Venstertermen

spirituality spiritualité spiritualiteit christendom christianity

Words insects use for describing the window they sometimes hop against.

Mots les insectes utilisent pour le vitre qui les anéantit parfois.

Zo noemen de insecten het raam waar ze af en toe tegen knallen.

Depending on the weather:

Rainmovers
Raindryers
Raincalmers

Throughout the year:

The transparent armor
Fresh air caretakers
Bottom of the air
The sea between the blood islands
The space between the black holes
The end of the cosmos

Selon la météo :

Pluibougeurs
Pluisechants
Pluiarrêteurs

Tout au long de l’année :

La carpace transparente
Gardiens d’air extérieur
Fond du ciel
La mer des îles de sang
L’espace entre les trous noirs
La fin du cosmos

Afhankelijk van het weer:

Regenverplaatsers
Regendrogers
Regenverstilders

Gedurende het hele jaar:

Het doorzichtige schild
Buitenluchtverzorgers
Bodem van de lucht
De zee van de bloedeilanden
De ruimte tussen de zwarte gaten
Het einde van de kosmos

4 thoughts on “Windowhopping / La fenêtre et le néant /Venstertermen”

 1. Le fenêtre et le néant.

  In het Nederlands id het ‘Niets’ nooit zo wanhopig als in het Frans.

  In het Niets
  schuilt er immers nog steeds Iets.

  Zoals een taalfout in het venster.
  La fenêtre.

  O, o o o, vandaag de dag is de Maatschappij zo gevoelig
  voor ‘het gender’.
  Is Het nu mannelijk, vrouwelijk of onzijdig…?

  Rarara…

  Als ik mijn huis was dan koos ik voor een doorkijkblouse.
  Net voldoende met een gordijntje.
  Om het mysterie en de appetijt aan te wakkeren.

  mvg

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: