Is Karma always just? / Est-ce-que le karma est toujours juste ? / Is Karma altijd rechtvaardig ?

The answer is in my book on Asoka.

La réponse est dans mon livre par rapport à Asoka.

Het antwoord staat in mijn boek over Asoka.

Continue reading – Continuez de lire – Verder lezen