Love for beginners (2/2) / L’amour pour débutants (2/2) / Liefde voor beginners (2/2)

Poetry from around the globe.

Poèmes d’ amour aux quatre coins du monde.

Liefdespoëzie van de hele wereld.

Right now, I’m working on a book about world history. The story is based on the lives of three children: Maarten, Meindert and Madelief.

In many chapters of this book, I work on the theme ‘love for beginners’. Love is of all times and many have tried to put them into words. Enjoy the poems and don’t forget to vote for your favorite!

My heart jumps up in my body

Like the red fish in the pond.

Oh night, be mine forever,

Now that my queen has come.

Egyptian love poem – Alles over de liefde : anatomie van een onbeheersbare emotie, Lisa Appiganesi, Amsterdam: De Bezige Bij, 2011

Like a sugar apple red on the extreme twig

High on the highest, – heck, forgotten by the pickers.

Forgotten, no, – but unreachable for their grasp!

Greek text – Sappho , translated by Anton Van  Wilderode, Uitgeverij P Leuven 2002

When a gust of wind rushes by, or a cloud sails across the sky, he believes they are hers and thinks he can breathe her scent. Persian text –  Layla & Majnun, Nizami, Shambhala 1966

En ce moment, je travaille sur un livre sur l’histoire du monde. L’histoire est racontée sur la base de trois enfants: Maarten, Meindert et Madelief.

Dans de nombreux chapitres de ce livre, je travaille sur le thème « l’amour pour les débutants ». L’amour est de tous les temps et beaucoup ont essayé de les mettre en mots. Profitez des poèmes et n’oubliez pas de voter pour votre favori!

Mon cœur saute dans mon corps

Comme les poissons rouges dans l’étang.

Oh nuit, sois à moi pour toujours,

Maintenant que ma reine est venue.

Poème d’amour égyptien – Alles over de liefde : anatomie van een onbeheersbare emotie, Lisa Appiganesi, Amsterdam: De Bezige Bij, 2011

Comme une pomme de sucre rouget rouge sur la brindille extrême

Haut sur le plus haut, – diable, oublié par les cueilleurs;

Oublié, non, – mais inaccessible à leur portée!

Texte grec – Sappho , traduit par Anton Van Wilderode,  Uitgeverij P Leuven 2002

Quand une rafale de vent se précipite, ou un nuage navigue à travers le ciel, il croit qu’ils sont les siens et pense qu’il peut respirer son parfum. Texte persan – Layla & Majnun, Nizami, Shambhala 1966

Op dit moment werk ik aan een boek over wereldgeschiedenis. Het verhaal wordt verteld aan de hand van drie kinderen: Maarten, Meindert en Madelief.

In veel hoofdstukken van dit boek werk ik rond het thema ‘liefde voor beginners’. Liefde is van alle tijden en velen hebben geprobeerd ze in woorden te vatten. Geniet van de gedichten en vergeet zeker niet te stemmen op uw favoriet!

Mijn hart springt op in mijn lichaam

Zoals de rode vis in de vijver.

O nacht, wees voor altijd de mijne,

Nu mijn koningin is gekomen.

Egyptisch liefdesgedicht – Alles over de liefde : anatomie van een onbeheersbare emotie, Lisa Appiganesi, Amsterdam: De Bezige Bij, 2011

Zoals een suikerappeltje roodt op het uiterste takje

Hoog op het allerhoogste, – ach, door de plukkers vergeten;

Vergeten, welnee, – maar voor hun greep onbereikbaar!

Griekse tekst – Sappho , vertaald door Anton Van Wilderode,  Uitgeverij P Leuven 2002

Als er een windvlaag voorbijraast, of een wolk langs de hemel vaart, gelooft hij dat ze groeten van haar zijn en denkt hij dat hij haar geur kan inademen. Perzische tekst – Layla & Majnun, Nizami, Shambhala 1966

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: