Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 13 – I want to break free

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

Cleaning as a way to facilitate enlightenment.

Nederlands

Klik hier voor uitleg over het thema

Schoonmaken vergemakkelijkt de verlichting.

Video clip

English (klik hier voor Nederlands)

What better way to start spring with some cleaning? The video I chose this week is also dedicated to cleaning. Cleaning doesn’t have just physical benefits. It can be great for the mind to be in clean surroundings.

Cleaning can also be a useful metaphor. When a pupil visited his meditation teacher, he complained to the master about how much impurities and distractions he encountered while meditating. The master showed him two pieces of fabric. One was full of stains and the other was almost spotless. The master asked which fabric had the most stains. The pupil pointed to the dirtiest fabric. The master then asked on which fabric the stains stood out the most. The pupil pointed to the cleanest of the two. ‘Likewise,’ the master explained ‘when there are little impurities left, they will stand out more.’

There also is a story about a monk who wasn’t that clever. He forgot one line when he tried to remember the next. So, his teacher gave him a cloth with stains on it and asked the unfortunate monk to rub it clean. As the monk saw the stains disappear his mind got clean too and when cloth was clean, he had attained enlightenment.

Just some thought.

Nederlands

Hoe kan je de lente beter inzetten door schoon te maken? De video die ik koos deze week is ook gewijd aan het schoonmaken. Schoonmaken heeft niet alleen fysieke voordelen. Het kan geweldig zijn voor de geest om te leven in een schone omgeving.

Schoonmaken kan ook een nuttige metafoor zijn. Toen een leerling zijn meditatieleraar bezocht, klaagde hij bij de meester over hoeveel onzuiverheden en afleidingen hij tegenkwam tijdens het mediteren. De meester liet hem twee stukken stof zien. Eén was vol vlekken en de andere was bijna brandschoon. De meester vroeg welke stof de meeste vlekken had. De leerling wees naar de smerigste stof. De meester vroeg vervolgens op welke stof de vlekken het meest opvielen. De leerling wees naar de schoonste van de twee. ‘Ook,’ legde de meester uit ‘als er weinig onzuiverheden over zijn, zal de zal meer opvallen.’

Er is ook een verhaal over een monnik die niet zo slim was. Hij vergat de ene regel toen hij zich de volgende probeerde in te prenten. Dus zijn leraar gaf hem een doek met vlekken erop en vroeg de ongelukkige monnik om het schoon te wrijven. Toen de monnik de vlekken zag verdwijnen, werd zijn geest ook schoon en toen de doek schoon was, had hij verlichting bereikt.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 13 – I want to break free”

  1. Schoonmaken is ook je innerlijk schoonmaken.
    Velen staan daar niet bij stil en als je dit dan nog eens doet om een rustige manier kan je er zo van genieten.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: