Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 11 – Lean on me

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

Whether this blogpost is only about hope but about corona as well is up to you to discover…

Nederlands

Klik hier voor uitleg over het thema

Of deze blogpost niet alleen over hoop gaat maar ook over corona moet u zelf maar ontdekken…

Video clip

English (klik hier voor Nederlands)

If all goes well, I will start an internship in a retirement home next week. I must admit that I am a bit nervous. Whenever I go to bed on the night before an important day it is easier to fall asleep when I realise that I my faith will guide the way. My religion gives me the strength I need, and I am sure that that applies to adherents of other faiths or philosophies as well.

Some may consider it as a form of surrender but even if one only believes in the power of one’s own mind there simply are things that we have little control of. An example: even with all the measures the world is taking to stop corona from spreading the virus is making progress. As far as we know we are the smartest species on this planet. So, the failure to stop corona is not a failure of our intellect. It reminds us that there are things we have little control of.

Most faiths or philosophies assume that good will triumph in the end. So, if I make an important achievement it is not a victory for the Buddhists, but it is a victory for  the forces of good in this world.

If you are patient enough help will always come. Take this story for example; In Tibet a yogini fasted for years to be cured from leprosy. After years of practice she healed. At that time, she was visited by the god she had been calling upon for all those years. “Where were you all that time?”, she asked in despair. The God asked her to look at his robe. She saw that it was covered in blood and pus. The God said, “That is from wiping your body clean while you were sick.”

Just some thoughts.

Nederlands

Als alles goed gaat, begin ik volgende week aan een stage in een bejaardentehuis. Ik moet toegeven dat ik een beetje nerveus ben. Wanneer ik naar bed ga op de avond voor een belangrijke dag is het makkelijker om in slaap te vallen als ik besef dat ik mijn geloof mij de weg zal wijzen. Mijn religie geeft me de kracht die ik nodig heb, en ik ben er zeker van dat dat ook geldt voor aanhangers van andere religies of filosofieën.

Sommigen beschouwen het als een vorm van overgave, maar zelfs als men alleen gelooft in de kracht van de eigen geest zijn er gewoon dingen die we waar we weinig controle over hebben. Een voorbeeld: zelfs met alle maatregelen die de wereld neemt om te voorkomen dat corona het virus verspreidt, boekt het vooruitgang. Voor zover we weten zijn we de slimste soort op deze planeet. Dus, ons falen om corona te stoppen is geen mislukking van ons intellect. Het herinnert ons eraan dat er dingen zijn waar we simpelweg weinig controle over hebben.

De meeste religies of filosofieën gaan ervan uit dat het goede uiteindelijk zal zegevieren. Dus, als ik iets belangrijk presteer is dat niet een overwinning voor de boeddhisten, maar het is een overwinning voor goede krachten in deze wereld.

Wie geduld heeft zal uiteindelijk geholpen worden. Neem dit verhaal bijvoorbeeld; In Tibet vastte een yogini jarenlang om te worden genezen van lepra. Na jaren van oefenen genas ze. Op dat moment werd ze bezocht door de god die ze tijdens al die jaren vasten had aangeroepen. “Waar was je al die tijd?”, vroeg ze wanhopig. De God vroeg haar naar zijn gewaad te kijken. Ze zag dat het onder het bloed en pus zat. De God zei: “Hiermee heb ik je lichaam schoongeveegd toen je ziek was.”

Gewoon enkele gedachten.

6 thoughts on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 11 – Lean on me”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: