Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 10 – Nothing Really Ends

English (Nederlands, zie beneden)

Click here for explanation about the theme

I once told a friend / That nothing really ends / No one can prove it (Deus)

Klik hier voor uitleg over het thema

Vertaling liedjestekst: Ik vertelde ooit een vriend / Dat niets echt eindigt / niemand kan het bewijzen (Deus)

Video clip

English (klik hier voor Nederlands)

The Buddhist community has said goodbye to two marvellous individuals. One was Frans Goetghebeur, the translator for the Tibetan Institute, author of several books on Buddhism and former president of the Buddhist Union Belgium. He passed a way about a year ago. We also said goodbye to Rom who lived in the city in and as a consequence someone I talked a lot with on the way back of a retreat. Both Frans and Rom where there from the start, which was in the eighties. But what does one write when offering one’s condolences? I usually write: ‘I wish you not the end, but the beginning of something new’.

The quote at the start of this blogpost states that no one can prove that there is no proof about the end. Some Buddhists claim they can. In Tibetan Buddhism there is a book about the process of dying called the book of death. It explains the different stages of the dying process. When someone has died it has to be read out loud where near the deceased as it is believed that the soul of that person can linger in this world for up to 49 days before being reborn. During that period, he/she can still hear. If that person hears the book of the dead during that time it help them recognise the different stages. All of this is done so that the person who has died can obtain a favourable rebirth.

There even is a meditation that helps obtaining a favourable rebirth. In it, one visualises how one’s soul travelling up through the spine, through the head and up. When one learns to master that meditation when one is not dying the toe of a deity is visualised at the top of one’s head. The toe of that deity is right above the crown in order to prevent the soul from effectively leaving the body.

So, to Buddhists, death is not really an end. Enlightenment is. In Buddhist literature there is a marvellous book with poems of men and women who have attained enlightenment, the real end for Buddhists. Son I want to end this blogpost with one of those poems.

From aging I will make what does not age; from heat what is cool: the highest peace, the unsurpassed rest. Theratherigatha, Asoka 2000

Just some thoughts.

Nederlands

De boeddhistische gemeenschap heeft afscheid genomen van twee prachtige individuen. Een van hen was Frans Goetghebeur, de vertaler van het Tibetaans Instituut, auteur van verschillende boeken over boeddhisme en voormalig voorzitter van de Boeddhistische Unie België. Hij stierf ongeveer een jaar geleden. We hebben ook afscheid genomen van Rom die in dezelfde stad woonde als ik en was daardoor iemand met wie ik veel sprak op de terugweg van een retraite. Zowel Frans als Rom waren er vanaf het begin bij, dat was in de jaren tachtig. Maar wat schrijft men bij het aanbieden van iemands innige deelneming? Ik schrijf meestal: ‘Ik wens u niet het einde, maar het begin van iets nieuws’.

Het citaat aan het begin van deze blog post stelt dat niemand kan bewijzen dat er geen bewijs over het einde. Sommige Boeddhisten beweren dit wel te kunnen. In het Tibetaans boeddhisme is er een boek over het proces van sterven genaamd het Tibetaans dodenboek. Het verklaart de verschillende stadia van het stervensproces. Wanneer iemand overleden is, moet het hardop worden voorgelezen waar in de buurt van de overledene als men gelooft dat de ziel van die persoon kan blijven hangen in deze wereld voor maximaal 49 dagen voordat hij/zij herboren wordt. Gedurende die 49 dagen kan hij/zij nog wel horen. Als die persoon het boek van de doden in die tijd hoort, helpt het hen de verschillende stadia te herkennen. Dit alles wordt gedaan, zodat de persoon die is overleden kan het verkrijgen van een gunstige wedergeboorte.

Er is zelfs een meditatie die helpt bij het verkrijgen van een gunstige wedergeboorte. Daarin visualiseert men hoe iemands ziel door de wervelkolom, door het hoofd en verder omhoog reist. Wanneer men leert om die meditatie onder de knie te krijgen wanneer men nog in leven is, wordt de teen van een godheid gevisualiseerd aan de bovenkant van iemands hoofd. De teen van die godheid ligt dan recht boven de kruin om te voorkomen dat de ziel effectief het lichaam verlaat.

Voor boeddhisten is de dood niet echt een einde. Verlichting is dat wel. In de boeddhistische literatuur is er een prachtig boek met gedichten van mannen en vrouwen die verlichting hebben bereikt, het echte einde voor boeddhisten.  Ik wil deze blog post eindigen dus eindigen met een van die gedichten.

Uit ouder worden zal ik maken wat niet ouder wordt; uit hitte wat koel is: de hoogste vrede, het onovertroffen tot rust komen. Theratherigatha, Asoka 2000

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – Week 10 – Nothing Really Ends”

 1. Met Frans Goetghebeur goede gesprekken gehad in Schoten.
  Want hij was die ons iedere donderdag kon laten genieten van de meditatie maar ook van het delen van een lach en een traan met zijn vrouw.
  Prachtige man.
  En het leven gaat gewoon door het stopt niet hier.

  Aum Shanthi

  Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: