Walk your dog (3/4) / Wandel met je hond (3/4)

This blogpost is not about yoga but about Western and Tibetan medicine.

Deze blogpost gaat niet over yoga maar over Westerse en Tibetaanse geneeskunde.

English (klik hier voor Nederlands)

Metaphor 3: If you don’t know your dog you will always need a leash but if you know him/her you know when you can free them to play with their friends

Sometimes we do not know what side effects a newly found substance will produce. Like the dog on a leash we need strict rules and procedures to avoid serious side effects. This can lead to some strange situations. I have to take two pills on a regular basis. One is to treat a certain symptom and the other one is to fight the side effects of the first one…

Western medicine uses test tubes. They isolate a substance and only after a while try to figure out how it interacts with its environment. Tibetan medicine tries to look at the whole picture from the start. Pills from Tibetan medicine do not just have one main ingredient. Some ingredients are blended in to prevent unwanted effects from another ingredient.

The message here is:

Beware of the effects the therapy has on a patient

Like the dog that can be trusted you know when there is little risk for deterioration of the patient by a certain treatment. We don’t know everything yet, not even in an ancient tradition like Tibetan medicine so as the trustworthy dog needs a leash some caution is needed. In both Western and Tibetan medicine each drug has to be used with care and prudence.

Just some thoughts.

Nederlands

Metafoor 3: Als je je hond niet kent, heb je altijd een riem nodig, maar als je hem/haar kent, weet je wanneer je ze kan loslaten om met zijn/haar vrienden te spelen

Soms weten we niet welke bijwerkingen een nieuwgevonden stof zal produceren. Net als de hond aan de lijn hebben we strikte regels en procedures nodig om ernstige bijwerkingen te voorkomen. Dit kan leiden tot een aantal vreemde situaties. Ik moet regelmatig twee pillen nemen. Een daarvan is de behandeling van een bepaald symptoom en de andere is om de bijwerkingen van de eerste te bestrijden …

Westerse geneeskunde maakt gebruik van reageerbuizen. Ze isoleren een stof en pas na een tijdje proberen om erachter te komen hoe het interageert met zijn omgeving. Tibetaanse geneeskunde probeert te kijken naar het hele beeld vanaf het begin. Pillen uit de Tibetaanse geneeskunde hebben niet alleen een hoofdingrediënt. Sommige ingrediënten worden gemengd in om ongewenste effecten van een ander ingrediënt te voorkomen.

De boodschap hier is:

Pas op voor de effecten van de therapie op een patiënt

Net als de hond die kan worden vertrouwd weet je wanneer er weinig risico op verslechtering van de patiënt door een bepaalde behandeling. We weten nog niet alles, zelfs niet in een oude traditie zoals Tibetaanse geneeskunde, dus net zoals de betrouwbare hond af en toe aan de leiband moet moet men enige voorzichtigheid aan de dag leggen. In zowel de westerse als de Tibetaanse geneeskunde moet elk medicijn met zorg en voorzichtigheid worden gebruikt.

Gewoon enkele gedachten.

 

3 thoughts on “Walk your dog (3/4) / Wandel met je hond (3/4)”

  1. Soms de vraag stellen aan de arts wat een medicatie bij je doet. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan.
    Als men een alternatieve geneeskunde neem zal men dit al snel aangeven of verwerken in wat je moet nemen.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: