Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 8 – Karma Police

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’

Week 8 – Karma Police – Radiohead

click here for song / klik hier voor lied

English (klik hier voor Nederlands)

Whenever people want to get even with someone you see a lot of references to karma on Facebook, for instance. Justice has to be done. When we are patient enough it will.

The shadow of a bird soaring in the sky may be temporarily invisible, but it is still there and will always appear when the bird comes to earth. In the same way, when attendant causes coincide with the factors of craving and grasping, karma comes to fruition and results in a life situation that is either favourable or unfavourable. Treasury of precious qualities, Padmakara translation group, Shambhala 2001

When wrongful deeds are done to us, we tend to rely on karma as some sort of revenge. In the song Karma is almost like an institution one can rely on for protection. Hence the line:

This is what you get when you mess with us.

But in Buddhism one shouldn’t ‘help’ karma a hand, even if things aren’t looking good. A Tibetan monk was captured, tortured by the Chinese and released after years of incarceration. One would expect that the monk was content that karma would be the inevitable revenge waiting his tortures. But when he was asked what his biggest fear was in jail he answered ‘My biggest fear was that someday I would someday start to hate my torturers’.

Just some thoughts.

Nederlands

Wanneer een eitje te pellen hebben met iemand zie je veel verwijzingen naar karma op Facebook, bijvoorbeeld. Gerechtigheid moet geschieden. Als we geduldig genoeg zijn zal dat ook gebeuren;

De schaduw van een vogel die in de lucht zweeft kan tijdelijk onzichtbaar zijn, maar het is er nog steeds en zal altijd verschijnen wanneer de vogel naar de aarde komt. Op dezelfde manier, wanneer de bijbehorende oorzaken samenvallen met de factoren van verlangen en grijpen, komt karma tot bloei en resulteert in een levenssituatie die ofwel gunstig of ongunstig is. Treasury of precious qualities, Padmakara translation group, Shambhala 2001

Wanneer je onrecht wordt aangedaan hebben we de neiging om te vertrouwen op karma als een soort van wraak. In het lied karma is bijna als een instelling waar men op kan vertrouwen voor bescherming. Vandaar de zin:

This is what you get when you mess with us [vertaling: Dit krijg je als je met ons rotzooit.]

Maar in het boeddhisme moet je karma niet ‘helpen’, zelfs als het er niet goed uitziet. Een Tibetaanse monnik werd gevangengenomen, gemarteld door de Chinezen en vrijgelaten na jaren van opsluiting. Men zou verwachten dat de monnik tevreden was dat karma de onvermijdelijke wraak zou zijn die zijn beulen te wachten stond. Maar toen hem werd gevraagd wat zijn grootste angst was in de gevangenis antwoordde hij : ‘Mijn grootste angst was dat ik op een dag mijn folteraars zou beginnen te haten’.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 8 – Karma Police”

  1. Beter het voor jezelf positief bekijken zoals de monnik het beschrijft.
    Maar ook dit kan nog meer boosheid opwekken bij de ander.
    Als je blijft lachen ga je niet in het negatieve mee van de ander.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: