Worshipping (3/3)/ Aanbidding (3/3)

What people are lacking, to me nowadays, is worshipping. People do not like to turn men into gods any longer. They like to turn gods into men. (Sam Dillemans, painter)

Waar het de mensen aan ontbreekt, voor mij de dag van vandaag, is aanbidding. Mensen maken niet graag niet meer van mensen goden. Ze maken graag van goden mensen. (Sam Dillemans, schilder)

English (klik hier voor Nederlands)

People who are extremely gifted in a certain domain can do so even in the difficult circumstances. I once watched a TV show on a former thief. He no longer committed crime but gave speeches to raise awareness on burglary. He was that good that he asked people to come forward, told them what he was going to steal and then did so. Some masters make things look so simply.

There is a story about a monk who performed an elaborate ritual for meditation. It was a practice where he had to visualise a landscape with a palace where deities and other symbols of virtues deep within ourselves are present. At a certain point the monk reached a moment of bliss which made him think “How marvellous this is! I can’t wait to tell my guru about this because I think that he never has experienced something quite like this.” At that exact moment the landscape he visualised collapsed and he never got any noteworthy spiritual achievement during that life.

On this globe there may be a lot of enlightened people but what this story tells us is that one’s appearance will not always show this. Some directions on how to recognise such persons are given in Buddhist texts but when I meet someone, I try to remain aware that the person I am talking with might be far more spiritually advanced than me. It can be difficult to spot the difference between an enlightened being and an ordinary one because, as stated in the previous blogpost, that potential for enlightenment is present in all of us. We will all attain that level of bliss that some describe as ‘Divine’ sooner or later.

Just some thoughts.

Nederlands

Mensen die buitengewoon begaafd zijn in een bepaald domein kunnen dat zelfs in zeer moeilijke omstandigheden doen. Ik keek eens naar een TV-show over een voormalige dief. Hij begaat geen misdaden meer, maar geeft voodrachten om mensen bewust te maken over diefstal. Hij was zo goed dat hij mensen vroeg om naar voren te komen, hen zei wat hij ging stelen en dat daar nog in slaagde ook. Sommige meesters laten het allemaal zo simpel lijken.

Er is een verhaal over een monnik die een uitgebreid ritueel voor meditatie heeft uitgevoerd. Het was een praktijk waarbij hij een landschap moest visualiseren met een paleis waar goden verbleven en andere symbolen van deugden diep in onszelf aanwezig zijn. Op een bepaald punt bereikte de monnik een moment van extase waardoor hij dacht “hoe geweldig dit is! Ik kan niet wachten om mijn goeroe hierover te vertellen, want ik denk dat hij zoiets nog nooit heeft meegemaakt. ” Op dat moment klapte het landschap dat hij gevisualiseerd had in elkaar en realiseerde hij in dat leven nog maar bitter weinig religieuze verwezenlijkingen.

Op deze aardbol kunnen er veel verlichte mensen zijn, maar wat dit verhaal ons vertelt is dat iemands verschijning dit niet altijd zal laten zien. Sommige aanwijzingen voor het herkennen van dergelijke personen worden gegeven in boeddhistische teksten, maar als ik iemand ontmoet, probeer ik me ervan bewust te blijven dat de persoon met wie ik praat misschien op spiritueel vlak verder staat dan mij. Het kan moeilijk zijn om het verschil te zien tussen een verlicht wezen en een gewone sterveling, omdat, zoals in de vorige blogpost vermeld werd, dat potentieel voor verlichting in ons allemaal aanwezig is. We zullen vroeg of laat allemaal dat niveau van gelukzaligheid bereiken dat sommigen als ‘ Goddelijk ‘ beschrijven.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: