Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 2 – La vie en rose

I’ve set myself a challenge for this year. It is my objective to find a song each week that reflects how I felt in that past week. In my blog you will find a link to the song on YouTube. There also is a playlist on You-Tube named ‘Soundtrack of a year: 2020’

Dit jaar ga ik een uitdaging aan. Ik ga proberen elke week een liedje te vinden dat weerspiegelt hoe ik mij in die afgelopen week voelde. In mijn blog vind je de link naar YouTube. Op YouTube is er ook een afspeellijst met de naam ‘Soundtrack of a year: 2020’

Week 2 – La vie en rose- Louis Armstrong

English (klik hier voor Nederlands)

I don’t know about your Facebook account but mine is booming with friends and their new year’s resolution. I have one friend who does not have a Facebook account. He explained me that most of the time there’s only good news on Facebook. From a Buddhist point of view this makes sense, as he taught right speech. By this he not only meant no lying but also not to deceive. And let’s be honest, we all try to make a good impression on our friends even if this means fiddling with the truth a bit.

When I was a teacher in IT I showed myself a YouTube movie about how we deceive on Facebook) The humour in the movie is rather black but it confirms what my friend thinks about Facebook and good news.

A famous Belgian psychiatrist writes a lot about how our society is ill. When we take couples, for example, everything has to be great. The sex has to be great and we should have one peak experience after another. When our partner cannot provide that, in other words when they cannot give us ‘la vie en rose’ all the time, we leave them.

What is the Eastern answer to this? In a Buddhist magazine I read an article about tea ceremonies. The article had a quote stating that the crack in your cup enhances the taste of the tea during the ceremony. Imperfections are cherished, as each stamp collector can tell you as well. So, stop being annoyed about the faults of friends or relatives because their imperfections are what makes them the person they are.

It’s as Ajahn Brahm writes in his book:

A perfect heavenly world is considered an impossibility, based solely on wishful thinking, and a perpetual hell is just as unlikely. Helder inzicht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2006

Just some thoughts.

Nederlands

Ik weet niet hoe het zit met uw Facebook-account, maar de mijne staat vol met vrienden en hun goede voornemens. Ik heb een vriend die geen Facebook-account heeft. Hij legde me uit dat het grootste deel van de tijd er alleen goed nieuws op Facebook te zien is. Vanuit Boeddhistisch oogpunt snijdt dat hout, omdat Boeddha het had over juist spreken. Daarmee bedoelde hij niet alleen dat we niet moeten liegen, maar ook mogen misleiden. En laten we eerlijk zijn, we proberen allemaal een goede indruk te maken op onze vrienden, zelfs als dit betekent dat je een beetje moet prutsen met de waarheid.

Toen ik computerles gaf, toonde ik een YouTube-film over hoe we bedriegen op Facebook  de humor in het filmpje is nogal zwart, maar het bevestigt wat mijn vriend denkt over Facebook en goed nieuws.

Een beroemde Belgische psychiater schrijft veel over hoe onze samenleving ziek is. Als we bijvoorbeeld koppels nemen, moet alles geweldig zijn. De seks moet geweldig zijn en we moeten na de andere een piekervaring hebben. Als onze partner dat niet kan, met andere woorden wanneer ze ons niet de hele tijd ‘ La Vie en Rose ‘ kunnen geven, laten we ze achter.

Wat is het oostelijke antwoord hierop? In een boeddhistisch tijdschrift las ik een artikel over theeceremonies. Het artikel had een citaat waarin staat dat de scheur in je kom de smaak van de thee tijdens de ceremonie verbetert. Imperfecties worden gekoesterd, zoals elke postzegelverzamelaar je ook kan vertellen. Dus, stop met je te irriteren over de fouten van vrienden of familieleden omdat hun onvolkomenheden hen maken tot de persoon die ze zijn.

Het is zoals Ajahn Brahm schrijft in zijn boek:

Een volmaakt hemelse wereld wordt beschouwd als een onmogelijkheid, louter gebaseerd op ‘wishful thinking’ , en een eeuwigdurende hel is net zo onwaarschijnlijk. Helder inzicht, diepe verstilling, Ajahn Brahm, Asoka 2006

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “Soundtrack of a year / Soundtrack van een jaar – week 2 – La vie en rose”

  1. Als je ergens over gaat irriteren dan doe jezelf maar pijn.
    Lees of luister en neem aan dat voor jezelf van belang is.
    Zelf heb ik geen FB met rede zoals je hier mooi beschrijft.

    Aum Shanthi

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: