Worshipping (2/3)/ Aanbidding (2/3)

What people are lacking, to me nowadays, is worshipping. People do not like to turn men into gods any longer. They like to turn gods into men. (Sam Dillemans, painter)

Waar het de mensen aan ontbreekt, voor mij de dag van vandaag, is aanbidding. Mensen maken niet graag niet meer van mensen goden. Ze maken graag van goden mensen. (Sam Dillemans, schilder)

English (klik hier voor Nederlands)

All Tibetan Buddhist texts, be it ritual or other start by honouring the Guru. A lot poetic beauty is used to illustrate the glory of the master they want to thank. A famous Buddhist yogi, Milarepa, wrote this text to illustrate how prosperous it is when a person of great magnitude arrives on this planet;

When rises the sun or moon,

All Four Continents are bright;

When moisture and warmth abound,

Fruits will ripen on the trees;

When mother and son together meet,

The pain of longing ceases;

When an accomplished one appears

The world is gay and prosperous!

The hundred thousand songs of Milarepa, Shambhala 1999

People who are not familiar with Tibetan Buddhism may think that it is a religion with lots of Gods and that we mortals cannot live up to the example that some have shown. I was asked a similar question when I attended a meditation session at a Zen Buddhist dojo. I answered by stating that all those gods in Tibetan Buddhism are symbols of qualities that lie in each and every one of us. The Gods represent virtues that everyone can master. In Buddhism it is believed that the qualities of enlightenment are present in every living being, but they are overshadowed with negative thoughts. On the upside this means that divinity is not some unattainable outward goal but something to be discovered deep within.

In the next blogpost we will discuss why one should never underestimate someone you meet, even gurus.

Just some thoughts.

Nederlands

Alle Tibetaanse boeddhistische teksten, of zenu van rituelen zijn is of van een andere soort beginnen met de goeroe te eren. Veel poëtische schoonheid wordt gebruikt om de glorie van de meester te illustreren die ze willen bedanken. Een beroemde boeddhistische Yogi, Milarepa, schreef deze tekst om te illustreren hoe voorspoedig het is wanneer een persoon van grote omvang onze planeet bezoekt;

Wanneer de zon of de maan stijgt,

Zijn alle vier de continenten helder;

Wanneer er vocht en warmte is in overvloed,

Zal het fruit rijpen op de bomen;

Wanneer moeder en zoon samen elkaar ontmoeten,

Houdt de pijn van verlangen op;

Wanneer een volleerde verschijnt

Is de wereld vrolijk en welvarend!

The hundred thousand songs of Milarepa, Shambhala 1999

Mensen die niet vertrouwd zijn met het Tibetaans boeddhisme denken misschien dat het een religie is met veel goden en dat we stervelingen niet kunnen leven zoals sommigen dat hebben voorgedaan. Ik kreeg een soortgelijke vraag toen na een meditatiesessie in een Zen boeddhistische Dojo. Ik antwoordde dat al die goden in het Tibetaans boeddhisme symbolen zijn van kwaliteiten die in ieder van ons liggen. De goden vertegenwoordigen deugden die iedereen kan beheersen. In het boeddhisme wordt aangenomen dat de kwaliteiten van verlichting aanwezig zijn in elk levend wezen, maar ze worden overwoekerd met negatieve gedachten. Het goede nieuws is dat goddelijkheid niet een onbereikbaar doel is dat buiten ons ligt, maar iets dat diep vanbinnen dient ontdekt te worden.

In de volgende blog post zullen we bespreken waarom je niemand die je ontmoet mag onderschatten, zelfs goeroes.

Gewoon enkele gedachten.

3 thoughts on “Worshipping (2/3)/ Aanbidding (2/3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: