More positive thoughts courtesy of Pataňjali / positievere gedachten dankzij Pataňjali

This text was originally published in Dutch only. It is about the yoga texts. / Deze tekst werd eerst enkel in het Nederlands gepubliceerd. Ze gaat over de yogateksten.

English (klik hier voor Nederlands)

No one’s perfect. I can get angry too. Sometimes such emotions sometimes come up during yoga and meditation in the form of a little irritation. Is that negative? No, I already have enough experience with disturbed energy to know that negative energy doesn’t exist, just twisted energy. Straighten the path of that energy and the energy no longer is ‘negative’. Until yesterday… This time the disturbing emotion was very difficult to get rid of. Then my mind began to stray into positive memories of the past day. That smile on the face of the other, that food I had put so much time and love, that meal that was enjoyed with the same care and respect. From the point of view of meditation these are distracting thoughts, but they did help counter that negative flow of thoughts. In the end, I managed to get out of the negative patterns. This experience reminded me of this quote:

quote landscape yoga

Just some thoughts.

Nederlands

Niemand is perfect. Ik ben dus ook wel eens een beetje boos op iemand. Soms dan komen zo’n emoties wel eens boven tijdens yoga en meditatie in de vorm van sluimerende irritatie. Is dat negatief? Nee, ik heb al genoeg ervaring met storende energie om te weten dat negatieve energie niet bestaat, alleen verwrongen energie. Trek die energie terug recht en er is niks aan de hand. Tot gisteren… Deze keer was de storende emotie wel bijzonder moeilijk weg te krijgen. Daarop begon mijn geest af te dwalen naar positieve herinneringen aan de afgelopen dag. Die glimlach op het gezicht van de ander, dat eten waar ik zoveel tijd en liefde had gestoken, die maaltijd waar met evenveel zorg en respect van werd genoten. Vanuit het standpunt van meditatie zijn dit afleidende gedachten maar ze hielpen wel die negatieve stroom gedachten te counteren. Uiteindelijk is het me zo gelukt uit die negatieve sfeer te komen. Deze ervaring deed me denken aan dit citaat:

citaat landschap yoga

Gewoon enkele gedachten.

2 thoughts on “More positive thoughts courtesy of Pataňjali / positievere gedachten dankzij Pataňjali”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: