Worshipping (1/3) / Aanbidding (1/3)

What people are lacking, to me nowadays, is worshipping. People do not like to turn men into gods any longer. They like to turn gods into men. (Sam Dillemans, painter)

Waar het de mensen aan ontbreekt, voor mij de dag van vandaag, is aanbidding. Mensen maken niet graag niet meer van mensen goden. Ze maken graag van goden mensen. (Sam Dillemans, schilder)

Continue reading – Verder lezen

My wishes for 2020 / Mijn wensen voor 2020

What do Japanese and Belgian culture have in common?

Wat hebben de Japanse en de Belgische cultuur gemeen?

Continue reading – Verder lezen