On opposites / Over tegenstellingen

Good cop and bad cop, body and mind,etc. Western thought is filled with opposing forces but does the same apply to Yin and Yang?

Goed en kwaad, lichaam en geest, etc. Het Westerse denken zit vol van tegenstrijdige krachten maar geldt dat ook voor Yin en Yang?

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you know I am writing a book about world history. Eastern Philosophy will also be dealt with in this book. A well known concept in that respect is Ying and Yang. It is all about balance. But what exactly does it mean? That there is something bad in a good person and the other way around? To be honest, that is what I believed for years. Until I read this text in a book about world history:

Western thought, stemming from Greek thought, has a lot of opposites, white and black, cold and warm, cause and effect, things that exist and things that do not exist, body and mind, matter and consciousness, heaven and earth. In China one does not deal with opposing forces but with the energy that their interaction on one another creates. It is all about the flow of Chi (energy), the alternance of yin and yang, the cycle of mutations between the elements are on the side of the permanent movement which makes the giant machine – our universe – tick. La grande histoire du monde – François Reynaert

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen onder jullie weten ben ik een boek aan het schrijven over wereldgeschiedenis. Daarin zal ook Oosterse filosofie aan bod komen. In dat kader is het begrip van Yin en Yang goed bekend. Het gaat allemaal over balans. Maar wat betekent dat precies? Dat er iets slechts zit in een goed persoon en omgekeerd? Nu moet ik toegeven dat ik dat een heel aantal jaren gedacht heb. Tot ik het volgende stukje las in een boek over wereldgeschiedenis:

Het Westerse denken, ontstaan vanuit het Griekse denken, bevat veel tegengestelden, wit en zwart, koud en warm, oorzaak en gevolg, dingen die bestaan en dingen die niet bestaan, lichaam en geest, materie en bewustzijn, hemel en aarde. In China werkt men niet met tegengestelde krachten maar met de energie die hun interactie met elkaar veroorzaakt. Het gaat allemaal om de afwisseling tussen ying en yang, de cyclus van mutaties tussen de elementen maken deel uit van de permanente beweging – die de gigantische machine die ons universum is – doet werken. La grande histoire du monde – François Reynaert

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: