To fit the stereotype / Voldoen aan het stereotype

How much practice is enough in yoga?

Hoeveel oefening is genoeg in yoga?

English (klik hier voor Nederlands)

As some of you know I am preparing myself to become a yoga teacher. One of the things I ask myself on a daily basis is whether I practice enough. During the training I will do it is expected that you practice for an hour every day. So I assumed for a long time that a good yoga teacher devotes that amount of time to practice. Some teachers even say that if there is a large gap in time between two session, you forget what you’ve learned in the previous one which means you have to start over and cannot make a lot of progress.

I was surprised when I heard a yoga teacher say during a class that she practiced herself on a ‘nearly daily basis’. That, to me, was like swearing in church. Yoga magazines are filled with people who practice five or six days a week. Maybe I should lower my standards. In the introduction of the cycle of exercises I am currently doing it is said that skipping a day isn’t that big of a deal.

Whenever I am struck with doubt I think of this text:

Even a wholesome activity can become unhealthy when it becomes compelling and breaches other aspects of our life. Even though we started them to enjoy bodily wellness or pleasure, they can acquire a dominating position in our life. Kennis van vrijheid – T. Tulku.

Just some thoughts.

Nederlands

Zoals sommigen onder jullie weten ben ik me nog steeds aan het voorbereiden om yogaleraar te worden. Eén van de vragen die ik mij daar dagelijks bij stel is of ik voldoende oefen. Tijdens de opleiding die ik wil gaan doen wordt er van je verwacht dat je dagelijks een uur oefent. Ik ging er dus lange tijd van uit dat een goede yogaleraar dagelijks zoveel moet oefenen. Sommige leraren zeggen ook dat als er lange tijd tussen twee sessies zit, je vergeet wat je geleerd hebt en dus steeds opnieuw moet beginnen en dus weinig vooruitgang kunt maken.

Het verbaasde mij dan ook om tijdens een yogales te horen dat de lerares zelf ‘bijna dagelijks’ oefende. Dat was voor mij als vloeken in de kerk. Ook de yogatijdschriften staan vol met mensen die vijf à zes keer per week oefenen. Misschien moet ik daarom de hoge eisen die ik aan mezelf stel wat aanpassen. In de inleiding van de cyclus oefeningen waar ik nu mee bezig ben staat ook dat een dag overslaan heus niet zo erg is.

Als twijfels hierover weer de kop opsteken denk ik aan deze tekst:

Zelfs een heilzame bezigheid kan ongezond worden als ze een dwingend karakter krijgt en inbreuk maakt op andere aspecten van ons leven. Hoewel we er oorspronkelijk mee begonnen zijn om lichamelijk welzijn of genot te beleven, kan zij uiteindelijk een overheersende plaats in ons leven gaan innemen. Kennis van vrijheid – T. Tulku.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “To fit the stereotype / Voldoen aan het stereotype”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: