On heart coherence / Over hartcoherentie

What do ‘Peter and the wolf’ and hart coherence have in common?
Wat hebben ‘Peter en de wolf’ en hartcoherentie gemeen?

English (klik hier voor Nederlands)

When a friend of mine heard I was into yoga she told me I should check out heart coherence as well. I did one exercise where one tries to control his/her breathing. It is believed that by breathing at a slower pace one becomes relaxed. The most know exercise is that one follows a dot that moves up and down. If the dot rises one should exhale and one inhales when it descends (or the other way around, I think you get the idea).

I have tried it myself and it did relax me but I have a few objections.

First of all, not everyone has the same volume of lungs. I have noticed in yoga classes that my breath can be up to 2 times slower than those around me. Expecting everyone to breathe at a standard rate is like letting everyone who tries to lose weight eat the same amount of food. People who are obese need a lot more calories than someone who needs to lose two pounds – even when losing weight. In what I have seen from heart coherence one is forced to breathe in a standardised way.

Second of all, cause and effect are mixed up. One tries to work to an effect – relaxation – and links it to the observation that people who breathe slower are more relaxed. If that would be true, all people who are on a breathing machine would be really mellow….

Third of all, it claims to be scientific. While doing research on this technique I found a lot of commercials but no clear reference to its sources. As far as I know it claims to be scientific but I would rather use a technique that has been tested and refined for thousands of years, like yoga instead of a discipline that was created to make people relax based on a few studies.

BUT..

I think this technique can be beneficial to some. When I gave a yoga class a parent approached me and asked if I had some addresses for meditation for her troubled child. In such a case I’d rather recommend heart coherence. Yoga and meditation can be rather confronting for people in crisis. I know that some even feel uncomfortable just closing their eyes. On top of that, being new in a group can also be terrifying for those who are going through rougher times. The advantage of heart coherence is that it can be done safely at home.

Conclusion

Heart coherence can be a good introduction in relaxation techniques. Like “Peter & the wolf” can be a great introduction into classical music. But once one is familiar to classical music one will look for music with more depth. Likewise I think that once one is feeling a little better the need for deeper relaxation and a more positive lifestyle will lead to exploring yoga and meditation.

Just some thoughts.

Nederlands

Toen een vriendin van mij vernam dat ik met yoga bezig was zei dat ik hartcoherentie ook eens moest uitproberen. Ik heb één oefening eruit gedaan waarbij men de ademhaling probeert te controleren. Men gaat er daarbij vanuit dat wie trager ademt ontspant. De meest bekende oefening is dat men op een scherm een bolletje volgt dat op en neer beweegt. Als dat bolletje stijgt moet je uitademen en men ademt in als ze daalt (of omgekeerd, u snapt vast wel wat ik bedoel).

Ik heb het zelf geprobeerd en hoewel het me wel ontspande heb ik een paar bezwaren.

Eerst en vooral, niet iedereen heeft dezelfde longinhoud. Ik heb yogalessen meegemaakt waar ik tot wel twee keer trager ademde dan de mensen rond mij. Verwachten dat iedereen aan hetzelfde tempo ademhaalt is als iedereen die gewicht wil verliezen exact dezelfde hoeveelheid laten eten. Mensen die morbide obese zijn hebben veel meer calorieën nodig dan iemand die een kilo moet kwijt spelen. Voor zover ik weet biedt hartcoherentie op dit gebied een eenheidsworst aan.

Ten tweede, men verwart oorzaak en gevolg. Men wil een bepaald gevolg – relaxatie – bereiken en linkt dit met de waarneming dat ontspannen mensen trager ademhalen. Als dat waar was zouden alle mensen die aan een beademingsapparaat gekoppeld zijn wel héél ontspannen zijn…

Ten derde, ze claimt wetenschappelijk te zijn. Toen ik research deed voor dit artikel vond ik veel reclame maar geen verwijzing naar de bronnen. Voor zover ik weet claimen ze wetenschappelijk te zijn maar ik verkies toch een techniek die gedurende duizenden jaren getest en verfijnd is, zoals yoga, dan een ontspanningstechniek die gebaseerd is op een paar studies.

MAAR..

Ik denk toch dat deze techniek enig nut heeft. Toen ik een yogales benaderd werd door een bezorgde ouder mij om adresjes om haar kind in moeilijkheden te leren mediteren. In zo’n geval raad ik liever hartcoherentie aan. Yoga en meditatie kunnen zeer confronterend zijn voor mensen die een crisis doorstaan. Sommigen voelen zich bijvoorbeeld extreem ongemakkelijk als ze hun ogen moeten sluiten. Om nog maar te zwijgen dat iets doen in een groep waar je nieuw bent beangstigend kan zijn voor sommigen. Het voordeel is dat hartcoherentie veilig thuis kan beoefend worden.

Conclusie

Hart coherentie is een goede inleiding in ontspanningstechnieken. Zoals “Peter & de wolf” een goede inleiding is in klassieke muziek. Maar als je er eenmaal mee vertrouwd bent ga je toch  op zoek naar muziek met meer diepte. Op dezelfde manier denk ik dat wie zich na verloop van tijd beter voelt een nood voelt naar diepere relaxatie en een honger naar een positievere levensstijl die automatisch leidt naar yoga en meditatie.

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “On heart coherence / Over hartcoherentie”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: