On opposites / Over tegenstellingen

Good cop and bad cop, body and mind,etc. Western thought is filled with opposing forces but does the same apply to Yin and Yang?

Goed en kwaad, lichaam en geest, etc. Het Westerse denken zit vol van tegenstrijdige krachten maar geldt dat ook voor Yin en Yang?

Continue reading – Verder lezen

Traces – Louvain – 3 April 2019 / Traces Louvain 3 Avril 2019 / Traces – Leuven – 3 April 2019

English (Nederlands: zie beneden)

How does spirituality leave it marks in day to day life? Does this contrast lift up the ordinary or does it bring down the spiritual?

Just a thought.

Nederlands

Welke sporen laat spiritualiteit in een alledaagse omgeving? Tilt het contrast het alledaagse omhoog of haalt ze het spirituele naar beneden?

Gewoon maar een gedachte. Continue reading – Verder lezen

My ‘new’ second hand analogue camera and a sneak preview/ Mijn ‘nieuwe’ tweedehandse analoge camera en een avant première

Brand new pictures. Some of them will figure in a new photographic project which I will reveal next Sunday.

Gloednieuwe foto’s. Sommigen daarvan passen binnen een nieuw project dat ik komende Zondag uit de doeken zal doen.

Continue reading – Verder lezen

On heart coherence / Over hartcoherentie

What do ‘Peter and the wolf’ and hart coherence have in common?
Wat hebben ‘Peter en de wolf’ en hartcoherentie gemeen?

Continue reading – Verder lezen

%d bloggers like this: