On veganism / Over Veganisme

Some Buddhist arguments that support veganism and some that don’t.

Enkele Boeddhistische argumenten voor en tegen veganisme.

English (klik hier voor Nederlands)

Introduction

I got convinced to become a vegan by a YouTube movie of a teenager. It may seem strange how a teenager can affect the behaviour of an adult but at  this time in Europe more and more youngsters protest for the environment and make their voices heard.

Not killing

This is central in Buddhist ethics. One might think that the production of eggs and milk does not mean killing animals. Well, actually it does; When a chick is born and it turns out to be male it is shredded because it won’t produce eggs. Likewise when a male calf is born it is slaughtered because it cannot provide milk.

Non-violence

The term word in Sanskrit for ‘not killing’ (ahimsa) is sometimes translated as ‘non-violence’. When a calf is born it is immediately separated from its mother and will never see her again.

Not stealing

In the YouTube film I mentioned earlier our young hero answers the question ‘how much milk does a cow give?’ His answer is ‘none’. A cow doesn’t give milk it makes it for its calf and not for human consumption. Likewise the honey that we consume was intended for the larva of bees, not for us.

Some criticism

When I was new to Buddhism I participated a lot in online Buddhist forums so I know that the debate on eating and Buddhism is heated. I chose not to use leather, not to eat meat, fish, dairy, eggs, honey and not to use alcohol or caffeine but people who do have every right to do so in Buddhism. And even if they do there are no Buddhist schools who consider them as inferior because of it. I think it all comes down to living consciously and reflecting on your choices.

conclusion

At the time of the Buddhism there was an abundance in animal products. Buddha never firmly prohibited all of that. However, if he would have seen how some cows hardly see meadows, how female pigs are machines to produce piglets living in boxes and how chickens are fed antidepressants to produce more eggs he would have been amazed. Buddha said that you don’t have to believe something because an authority figure – even him – said so. So even if he came back he would probably advise us to decide for ourselves.

My decision to became a vegan had a positive consequence. Since vegans have to be really careful with what they eat and have to have a healthy lifestyle I decided that does not go well with smoking. So I decided to stop smoking as well!

Just some thoughts.

Nederlands

Inleiding

Ik heb besloten om veganist te worden na het bekijken van een YouTube film van een tiener. Het is misschien vreemd dat een volwassene zich laat beïnvloeden door een jongere maar gedurende deze tijd gaan meer en meer jongeren de straat op voor het milieu en om hun stem te laten horen.

Niet doden

Dit is essentieel in de Boeddhistische moraal. Je zou kunnen denken dat de productie van eieren en melk geen moorden vereist. Eigenlijk wel; als een kuiken mannelijk blijkt te zijn bij de geboorte wordt het versnipperd omdat het later geen eieren zal kunnen leggen. Ook als een mannelijk kalfje wordt geboren wordt het geslacht omdat het geen melk kan produceren.

Geweldloosheid

Het woord in het Sanskriet voor ‘niet doden’ (ahimsa) wordt soms ook vertaald met ‘geweldloosheid’. Als een kalfje geboren wordt, wordt het meteen weg van de moeder genomen en zal het kalfje haar nooit meer terug zien.

Niet stelen

In het filmpje waar ik het eerder al over had beantwoordt onze jonge held de vraag ‘Hoeveel melk geeft een koe?’ Zijn antwoord is ‘geen’. Een koe geeft geen melk. Ze maakt ze voor haar kalf en niet voor de mens. Evenzo is de honing die we gebruiken eigenlijk bedoeld voor de larven van de bijen en dus niet voor ons.

Enkele puntjes van kritiek

Toen ik pas Boeddhist was ik veel actief op Boeddhistische online forums dus ik weet dat het debat over eten en Boeddhisme verhit is. Ik koos ervoor geen leer te gebruiken, geen vlees, vis, zuivel, eieren en honing te eten en geen alcohol of cafeïne te gebruiken maar mensen die dat wel doen hebben het recht dat te doen binnen het Boeddhisme. Zij die dat wel doen worden niet negatief bekeken door welke Boeddhistische strekking dan ook. Ik denk dat het erop neer komt om bewust te leven en stil te staan bij de keuzes die je maakt.

conclusie

Tijdens het leven van Boeddha was er een overvloed aan dierlijke producten. Boeddha heeft dat nooit streng veroordeeld. Maar als hij nu zou zien dat koeien nauwelijks nog een weide te zien krijgen, hoe zeugen in dozen leven om biggetjes te produceren en hoe kippen antidepressiva krijgen om meer eieren te leggen zou hij van zijn sokken geblazen zijn. Boeddha zei dat je nooit iets moet geloven omdat iemand -zelfs hijzelf – dat gezegd heeft. Dus als hij terug zou komen zou hij ons waarschijnlijk aanraden om daarover zelf te beslissen.

Mijn keuze voor het veganisme had nog een positief gevold. Veganisten moeten oppassen met wat ze eten en moeten dus heel gezond heten. Omdat roken niet in dat plaatje past heb ik dan ook besloten geen pijp meer te roken!

Gewoon enkele gedachten.

One thought on “On veganism / Over Veganisme”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: