Lama Karta

The man who gave Tibetan Buddhism a voice in the West.

De man die het Tibetaans Boeddhisme in het Westen een stem gaf.

Continue reading – Verder lezen