Just say no (1/2)/ Gewoon nee zeggen (1/2)

Which addictions are most worth our attention? (part 1)

Welke verslavingen hebben de meeste aandacht nodig? (deel 1)

English (klik hier voor Nederlands)

Introduction

When I was 18 years old I seriously considered becoming a monk. In the end I didn’t become one. Even though Tibetan Buddhism is about transformation there are lot of interdictions for monks. It is easy to become a monk and ignoring all the things you say ‘no’ to. I wanted to be aware of what exactly I would say ‘no’ to and not live with blinders. Only after some time in life I could fully be aware of what temptations a monk has to resist.

What is an addiction?

Lama Tsultrim Allione describes an addiction like this:

Some addictions are very clear; others are more subtle, which makes them more difficult to recognise. One way of identifying an addiction is noticing  whether your life revolves around a certain substance and if you make sure you always have that substance in your home. Ask yourself as well whether that substance gets in the way of your personal relations or work. A few of the more obvious addictions are addictions to food, drugs, medicine, alcohol, tobacco or self mutilation. More subtle addictions are things like perfectionism, sex addiction, pornography, shopping, gambling, internet, work or sports. Some addictions have a bodily component while others are pure psychological dependencies. Bevrijd je demonen, Lama Tsultrim Allione.

Sex

When I still went to a therapist I confessed that I disliked having sex as a way to fall asleep more easily. She had no objections to that but I still think it is wrong. I consider sex to be a socially accepted drug. Because of the tolerance towards it, sex can become a surrogate for other less accepted addictions. In that case you have sex purely for its high.

A while ago the book ‘the multi-orgastic couple’ was a hype. In it people found techniques to improve their sex life. What a lot of readers did not realise is that the theory behind the book stems from an ancient nature religion from China (Taoism). I told my therapist that that has taught me that sex has more to do with respect, warmth and intimacy. Within that frame of mind there is no place for sex as a mechanical act to fall asleep more easily.

Just some thoughts.

Nederlands

Inleiding

Toen ik achttien jaar oud was overwoog ik serieus om monnik te worden. Ik heb dat uiteindelijk niet gedaan. Hoewel het Tibetaans Boeddhisme over transformatie gaat zijn er toch heel wat verboden voor monniken. Het is gemakkelijk om monnik te worden en de zaken waar je ‘nee’ tegen zegt te negeren. Ik wou echter bewust weten waar ik precies ‘nee’ tegen zou zeggen en dus zonder oogkleppen leven. Pas als ik een tijdje in het leven had gestaan zou ik ten volle beseffen wat de verleidingen waren die een monnik moet weerstaan.

Wat is een verslaving?

Lama Tsultrim Allione omschrijft verslaving als volgt:

Sommige verslavingen zijn heel duidelijk; andere zijn subtieler, waardoor ze moeilijker te herkennen zijn. Een manier om te bepalen of je een verslaving hebt, is opletten of je leven om een bepaalde substantie draait waarbij je ervoor zorgt dat je die substantie altijd in huis hebt. Stel jezelf ook de vraag of je relatie met die substantie je persoonlijke relaties en je werk in de weg staat. Enkele van de meer duidelijke verslavingen zijn verslaving aan eten, drugs, medicijnen, alcohol, tabak of zelfverminking. Meer subtiele verslavingen zijn onder meer perfectionisme, seksverslaving, pornografie, winkelen, gokken, internet, werk of sporten. Sommige verslavingen hebben een lichamelijke component, terwijl andere zuiver gebaseerd zijn op psychologische afhankelijkheid. Bevrijd je demonen, Lama Tsultrim Allione.

Seks

Toen ik nog naar een therapeut ging biechtte ik op dat ik het verkeerd vond om seks te gebruiken als een manier om sneller te kunnen slapen. Zij had daar geen bezwaar tegen maar ik vind dat toch nog altijd verkeerd. Ik beschouw seks als een sociaal aanvaardde drug. Omdat ze sociaal aanvaard is loop je gevaar dat je seks gaat gebruiken als surrogaat voor minder aanvaardde verslavingen. Je hebt dan enkel seks voor de kick.

Een tijdje geleden was het boek ‘het multiorgastische koppel’ een echte hype. Mensen konden hierin uitleg vinden voor een beter seksleven. Wat vele lezers niet weten is dat de theorie die achter dat boek zit uit een oude natuurreligie uit China komt (het taoïsme). Ik vertelde die therapeut dat ik dankzij dat boek had geleerd dat seks veel te maken had met respect, warmte en intimiteit. Binnen dat kader is er geen plaats voor seks als mechanische handeling om sneller in te slapen.

Gewoon enkele gedachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: