Buddhism for Nerds and Geeks / Boeddhisme voor Nerds en Geeks

The computer as a metaphor for Buddhism.

De computer als metafoor voor het Boeddhisme.

English (klik hier voor Nederlands)

viruses

The basis of Buddhism are the four noble truths. They are the same as for viruses;

  1. There are viruses (In Buddha’s words: There is suffering)
  2. The sources of viruses are desire (eg spam about real estate projects that are too good to be true, spam about Viagra, spam from fraudsters, porn, etc.) and not knowing all viruses (In Buddha’s words: The causes of suffering are desire and ignorance.)
  3. There is a way to get rid of viruses. (In Buddha’s words: There is a way out of suffering)
  4. The way to get rid of viruses is anti-virus software. (In Buddha’s words: The way out of suffering is the noble eightfold path.)

favourites

When we find something interesting on the internet we add them to our favourites. We do this because we cling to the positive experience we had when we discovered the site. But that experience will never be exactly the same when we visit the site again. In fact, we get so caught up in visiting those sites that there is little incentive to discover new sites. Hence we get caught up in the repetitive patterns of our habit and even though the internet is huge we only discover a small part of it. The same is true for our experiences and thinking.

YouTube mixes

YouTube clips follow the logic of our brain. Everyone who has read about artificial intelligence can confirm that in that domain we are currently trying to mimic our brain. The more YouTube knows about what you like, the more it will present you clips they think you you will like. As with favourites, you get entangled in habits. Meditation can offer a way out; by creating new paths in your brain meditation manages to form new, more positive habits in your brain. As with the songs they get amplified when they are repeated and eventually can get you off negative patterns.

Multitasking

Meditation is the opposite of multitasking. This especially true in the beginning. This is why beginners in meditation start with simple exercises. In Tibetan Buddhism there are elaborate meditations involving mantra’s, visualising complex landscapes and even stimulating energy channels in the body directly. As in software, these upgrades don’t come cheap. They require years of practice and are that powerful that they are best practiced under the guidance of a lama. The lama is the firewall that protects against hackers. If the wrong people get introduced in these practices to soon they can inflict serious damage.

Ctrl-Alt-Delete

If your computer slows down you press ctrl-alt-delete once to see what processes clog up the system. Sometimes a reboot is needed and then you press car-alt-delete for a second time. In the same way meditation gets rid of obsolete processes. Not by clicking them away but by carefully looking at them until you realise their impermanent nature.

DOS

Meditation is like the early programme language or DOS; the simpler the better.

Just some thoughts.

Nederlands

virussen

De essentie van het Boeddhisme zijn de vier nobele waarheden. Ze vertellen dezelfde waarheden als die voor virussen;

  1. Er zijn virussen. (In Boeddha’s woorden: Er is lijden)
  2. De oorzaken van virussen zijn verlangen (bv spam over al te mooie vastgoedprojecten, spam over Viagra, spam van fraudeurs, porno, etc.) en niet alle virussen kennen. (In Boeddha’s woorden: De oorzaken van lijden zijn verlangen en onwetendheid.)
  3. Er is een manier om van virussen af te raken. (In Boeddha’s woorden: Er is een weg uit het lijden)
  4. Je geraakt virussen kwijt door het pad van de anti-virussoftware. (In Boeddha’s woorden: De weg uit het lijden is het nobele achtvoudige pad.)

favorieten

Als je iets interessants vind op het internet voeg je dat toe aan je favorieten. We doen dit omdat we die positieve ervaring met klem willen vasthouden. Maar die ervaring zal nooit exact hetzelfde zijn als we die site weer bezoeken. We geraken zo vastgeroest in die sites dat er weinig initiatief meer is om nieuwe sites te ontdekken. We herhalen daardoor steeds dezelfde patronen en hoewel het internet gigantisch is leren we er maar een klein deel van kennen. Hetzelfde geldt voor onze ervaringen en manier van denken..

YouTube mixen

YouTube mixen hebben dezelfde logica als onze hersenen. Iedereen die iets weet van artificiële intelligentie weet dat we met software onze hersenen willen na-apen. Hoe meer YouTube weet wat je graag hebt, hoe meer ze de clipjes laat zien die je waarschijnlijk zal mogen. We zitten hier met hetzelfde probleem als bij de favorieten. Meditatie kan een oplossing bieden. Door nieuwe paden in onze hersenen te maken zorgt meditatie ervoor dat we positievere gewoontes en patronen kweken. Net zoals bij de clipjes worden zij versterkt naarmate ze meer herhaald worden en uiteindelijk kunnen ze de kracht van negatieve patronen doorbreken.

Multitasken

Meditatie is het tegenovergestelde van multitasken. Dit is vooral zo in het begin. Daarom start men ook met eenvoudige oefeningen. In het Tibetaans Boeddhisme zijn er ingewikkelde praktijken met mantra’s, visualisaties van complexe landschappen en zelfs rechtstreekse stimulering van energiekanalen in ons lichaam. Maar net zoals bij software is zo’n upgrade niet goedkoop. Ze vragen om jaren van beoefening en zijn zo krachtig dat ze best beoefend worden onder begeleiding van een lama. De lama is als het ware de firewall die beschermt tegen hackers. Als de verkeerde mensen die praktijken leren kunnen ze heel wat schade aanrichten.

Ctrl-Alt-Delete

Als je computer te traag is druk je 1 keer op ctrl-alt-delete om te kijken welke processen de boel saboteren. Soms moet je heropstarten en druk je een tweede keer op ctrl-alt-delete. Meditatie ontdoet ons ook van overbodige processen. Niet door ze weg te klikken maar door ze nauwkeurig te bekijken en te beseffen dat ze vergankelijk zijn.

DOS

Meditatie is zoals de eerste programmeertalen en DOS; hoe simpeler, hoe beter.

Gewoon enkele gedachten.

2 thoughts on “Buddhism for Nerds and Geeks / Boeddhisme voor Nerds en Geeks”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: