My new year’s resolutions / Mijn goede voornemens

I only have two: one is generally not seen as a bad habit and the other has brought me and Buddhist all over the planet much joy in the previous year.

Ik heb er maar twee: de ene wordt niet echt gezien als een slechte gewoonte en de andere heeft mij en Boeddhisten over de hele planeet veel vreugde gebracht het afgelopen jaar.

Continue reading – Verder lezen

On repetition / Over herhaling

It’s not just, do it again, do it again and repeat what you just did. (Joyce Didonato)

Het is niet doe het opnieuw, doe het opnieuw en herhaal wat je net deed. (Joyce DiDonato)

Continue reading – Verder lezen

Buddhism for Nerds and Geeks / Boeddhisme voor Nerds en Geeks

The computer as a metaphor for Buddhism.

De computer als metafoor voor het Boeddhisme.

Continue reading – Verder lezen

Formulating to do lists in a different way – To do lijstjes op een andere manier verwoorden

Great minds think alike. When I was thinking about a blogpost on to-do-lists another blogger posted a blog about it. You can find her (Dutch) blogpost here. Her article is about how to use them. That is not what this blogpost is about. We will try to find a new way of expressing ‘to do’. The philosophy behind this is “We are a human being, not a human-doing”

Gek hoe mensen soms hetzelfde denken. Toen ik aan het denken was over een blogpost over to-do-lijjstjes was een andere blogger me voor. Je vindt haar blogpost hier. Haar artikel gaat eerder over hoe je ze moet gebruiken. Dat is niet het onderwerp van deze blogpost. Wij zullen ons hier focussen op hoe je ‘to-do-lijstje’ anders kunt verwoorden. We gaan hierbij uit van het principe van ‘zijn’ in plaats van ‘doen’.

Continue reading – Verder lezen

Thinking outside of the box / Over hokjesdenken

Why I think Buddhists and yogi should think outside of the box.

Waarom ik vind dat Boeddhisten en yogi’s best de hokjes weg denken.

Continue reading – Verder lezen